Nødnettkontrakt til fire milliarder

Nødnettkontrakt til fire milliarder

Motorola Solutions overtar ansvaret for det TETRA-baserte nødnettet i Norge fra Nokia Siemens Network.

Motorola Solutions og Nokia Siemens Networks har sluttført overføringen av ansvaret for det landsomfattende TETRA-baserte nødnettprosjektet til Motorola Solutions.

Nødnettet er et landsdekkende offentlig nettverk for nødkommunikasjon basert på TETRA-teknologi. Prosjektet eies av Direktoratet for nødkommunikasjon. Ansvarlig for innføring i nødetatene er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet og Helsedirektoratet.

TETRA-teknologien er en ETSI-standard utviklet for offentlig sektor og er en teknologi Motorola Solutions har levert på verdensbasis.

- Vi har hatt offentlig sikkerhet som vår kjernevirksomhet i mer enn 80 år. Kontrakten i Norge bekrefter at TETRA-baserte digitalradioer fortsatt er kjerneteknologi for innsatskritisk kommunikasjon. Ettersom stadig flere benytter teknologien, er vi forpliktet til å sikre produkt- og løsningsinnovasjon i flere tiår fremover, sier Håkon Heier, country manager for Motorola Solutions i Norge i en presseuttalelse.

Milliardavtale

Avtalen, som har en langsiktig verdi på om lag 4 milliarder kroner fra nå og frem til 2026, innebærer i tillegg at 25 ansatte i Nokia Siemens Networks overføres til Motorola Solutions.

Avtalen ble første gang kunngjort 11. januar i år og er avhengig av godkjenning av berørte myndigheter. Motorola Solutions har gjennom overføringen overtatt det formelle og praktiske ansvaret for utrulling, implementering og drift av det landsomfattende TETRA-baserte nødnettet utviklet for nødetatene i Norge.

Som hovedleverandør av Nødnett forventer Motorola Solutions inntekter på ca. 4 milliarder kroner i perioden frem til 2026. Kontrakten er dermed en av selskapets største for nødkommunikasjon noensinne.