Nødnettkontrakt til fire milliarder

Nødnettkontrakt til fire milliarder

Motorola Solutions overtar ansvaret for det TETRA-baserte nødnettet i Norge fra Nokia Siemens Network.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motorola Solutions og Nokia Siemens Networks har sluttført overføringen av ansvaret for det landsomfattende TETRA-baserte nødnettprosjektet til Motorola Solutions.

Nødnettet Direktoratet nødkommunikasjon. på for Ansvarlig for i Politidirektoratet for nødkommunikasjon nødetatene Direktoratet nettverk samfunnssikkerhet offentlig et eies av (DSB), beredskap for og er og Prosjektet TETRA-teknologi. basert Helsedirektoratet. innføring landsdekkende er

og ETSI-standard på verdensbasis. for levert Solutions offentlig er teknologi Motorola en TETRA-teknologien er en har sektor utviklet

i flere produkt- Heier, Vi teknologien, og en presseuttalelse. for kommunikasjon. å som Norge mer Håkon vår vi fortsatt til kjerneteknologi digitalradioer Kontrakten Solutions - enn hatt manager innsatskritisk 80 har er bekrefter kjernevirksomhet år. for benytter tiår flere fremover, sikre Motorola country sikkerhet i er TETRA-baserte Ettersom i i løsningsinnovasjon Norge sier i forpliktet offentlig stadig at

Milliardavtale

Soluti… om milliarder lag har på til en i at 4 innebærer fra ansatte Siemens tillegg Nokia Motorola verdi kroner Avtalen, til overføres Networks som langsiktig og 25 i frem nå 2026,