Nødnettprosjektet på egne bein

Nødnettprosjektet på egne bein

Med nyansettelser og flytting til egne lokaler forbereder Nødnettprosjektet seg på uavhengig status.

- Vi er i ferd med å bygge opp en egen organisasjon. Det er bestemt at vi skal bli det, men vi har ligget under Justisdepartementet hittil. Om det nye organet vil bli en forvaltningsbedrift eller et ordinært direktorat, er ikke avgjort, sier prosjektdirektør Tor Helge Lyngstøl til Computerworld.no.

 

Den 26.august flyttet Nødnettprosjektet fra sine kontorer i Grensen 17 til Nydalen i Oslo, hvor prosjektet nå er samlokalisert med Politiets Sikkerhetstjeneste, PST. På den nye arbeidsplassen heter organisasjonen snart 10 nye medarbeidere velkommen.

 

- Vi leter etter en sjefsingeniør og fire senioringeniører, men også en markedsdirektør og en jurist. I alt ti stillinger skal fylles opp. Vi fikk 300 søknader på disse stillingene. Vi har fått søkere fra de miljøene vi kan ønske oss for å finne de til kompetansen vi vil ha, sier Lyngstøl.

 

Bruker 50 ansatte

 

Disse nye stillingene vil sammen med dagens ansatte utgjøre kjernen i et nytt statlig organ som skal videreføre Nødnettprosjektet. Første oppgaven er å vurdere tilbudene som kommer inn den 3. oktober 2005.

 

- Vi utarbeider en standard for å vurdere tilbudene. Søkere bør svare på 17-18 bud, dermed vil det være lettere for oss å vurdere epler mot epler. Vi bruker 50 mann for evalueringen av tilbudene, det vil gå en del tiemr der, sier Lyngstøl.

 

Målet er fremdeles å være i gang i første halvdelen av 2006.

 

- Fra 3. oktober begynner forhandlingene med tilbyderne. Det vil ta rundt to måneder å bli ferdig med det. Målsetningen er at organet skal være operativt tidlig i første halvår i 2006, sier Lyngstøl.