Noen alternativer?

Noen alternativer?

KOMMENTAR: Hvem gjør noe med saueflokk-mentaliteten i bransjen?

Vi har alle ulike beveggrunner for å holde på med vårt daglige virke. Så også blant forhandlere og systemintegratorer. Motivasjonen er ulik i kanalen, men noen fellestrekk går igjen. Ønske om økonomisk trygghet, personlig utvikling, fornøyde kunder og litt moro på veien gjelder for de fleste.

Saueflokkmentaliteten er imidlertid påfallende. Alle tilbyr det samme. Nesten. Innen it, som i livet, vil det alltid være noen «safe bets» eller trygge havner å seile mot. Merkevarer og logoer som øyeblikkelig gjenkjennes av kunder og som man dras mot. Det sikre velges foran det usikre. Få har fått sparken for å kjøpe IBM-servere, HP-printere, Cisco-switcher eller Microsoft Office-suiten. Med god grunn. De nevnte produsenter og andre markedsledere har oppnådd sine posisjoner blant annet gjennom innovasjoner eller tidlig kommersialisering av teknologi.

De har definert nye standarder og ut-markedsført konkurrenter. Noen har til og med bedrevet seriøs partnerutvikling over tid. Dette er fantastiske selskaper med kvalitetsprodukter. Jeg kan si det. Jeg har jobbet med endel av dem.

Tynt blir tynnere

Tyngekraften gjelder også i it-bransjen. Når mange tilbyr de samme varene går prisene og marginene en vei. Ned. Tynt blir tynnere. Hvem ønsker for eksempel å møte Ementor i en større Cisco-case hvor produktene shippes rett fra distributør til kunde og marginen er 5,5 prosent på maskinvareleveransen? Det bygger ikke økonomisk trygghet og er heller ikke spesielt moro.

Tjenestedelen i en slik leveranse kan llikevel gjøre det interessant, men poenget er at desto mer standardisert produkter og tjenestene er i et marked, desto mer settes marginene under press. Strategisk sett havner man i «dødens kvadrant» hvis forretningsmodellen er å konkurrere om standardleveranser med webshoper uten lager og man selv har huset fullt med stabsfunksjoner og utegående selgere.

Gode alternativer

Det er en trend både internasjonalt og i Norden å vurdere alternativer til de største leverandørene. Både av finansielle og noen ganger kulturelle grunner. Få hiver ut IBM- eller Microsoftforretningen, men tilbyr, eller fronter, mer ukjente brands både som primær- eller sekundærprodukt. Eksempler på dette er for eksempel Juniper som alternativ til Cisco, Trend Micro som alternativ til Symantec og Brother versus HP. Det er bevegelse, spesielt mot smb-markedet.

Disse alternativene er leverandører innenfor en enkelt nisje og spenner fra servere til laptops til rutere, applikasjonservere, databaser og produktivitetssuiter. De har noen fellestrekk som kanalpartnere kan dra nytte av. De er sultne på å bygge markedsandeler, er generøse med forhandlerrabatter og har ofte innovative produkter som differensierer en partner fra massen. I tillegg til at marginene ofte er bedre.

Det er de største selskapene som dominerer og som skal dominere, men smarte kanalpartnere tar inn nye leverandører nå og da. Forutsatt at det er riktig match. Vær kritisk, men ikke negativ.

Stikk fingeren i jorda

Noen små tips før du bestemmer deg for å jobbe med alternativer:

1. Finn riktig partner. Hvis dere er spesialisert innen sikkerhetsløsninger, velg leverandører som tilbyr tilsvarende funksjonalitet eller komplementerer dagens produktspekter.

2. Overbevis kunden. Noen kunder vil insistere på å kjøpe markedslederen, uansett. Nøkkelen til overtalelse til fordel for et alternativt brand ligger ofte i å tilby en testperiode. «Seeing is believing» for mange kunder.

3. Ha en backup. Ikke kast ut etablerte leverandører uansett hvor uenig du er i strategi eller produktvalg. Kommer du ikke inn med alternativet så tilby det kunden er komfortabel med. Glem følelsene.

4. Aksepter mindre co-funding. Mindre leverandører har ofte mindre eller ingen markedsmidler til rådighet. De er imidlertid ofte mer aggresive med rabatter og marginer. Bruk disse!

5. Tenk smb. Ikke lever tilbud på et ukjent brand fra Taiwan til storkunder som for eksempel Orkla eller Telenor. Disse håndteres ofte fra storkundeavdelingen hos produsenten og nøkkelen til suksess ligger i å jobbe sammen med disse. For å bruke golf-språket er det er i smb-markedet hvor «sweet spot» for alternative produkter er.

I gjennomsnitt tar en liten forhandler inn en til to nye leverandører per år. En mellomstor forhandler tar inn fire og en stor forhandler seks eller syv. Noen avtaler er av strategisk karakter, andre er påfyll. Uansett, skal man lykkes med alternativer må man satse ordentelig. Gjør du ikke det er det bedre å bruke tiden på det du har i dag.

Stikk en finger i jorda med jevne mellomrom og sjekk om målene om økonomisk trygghet, personlig utvikling og fornøyde kunder er forenlig med dagens status. Og at du har det litt moro på veien.

Frank R. Gautvik

Frank R. Gautvik er management consultant og daglig leder i kanalutviklingselskapet Tradelinqs AS. Han er spesialist innen kanalstrategi, kanalutvikling og channel management.