Nok et forlik for Microsoft

Nok et forlik for Microsoft

Knappe to uker etter forliket med Sun, inngår Microsoft nok et forlik. Denne gang med Intertrust Technologies til 440 millioner dollar.
Stor bot fra EU, dyrt forlik med Sun. Microsoft tærer på pengeressursene for tiden. Selskapet har inngått nok et forlik, denne gang med Intertrust Technologies for å bilegge en langvarig strid om selskapets programvare for DRM (digital rights management).

Som en del av forliket skal Microsoft betale 440 millioner dollar til Intertrust for å lisesiere selskapets patenterte produktportefølje. Intertrust vil få lov til, under Microsoft-eide patenter, å designe og publisere teknologiske spesifikasjoner for DRM, ifølge IDG News Service.

DRM er samlebetegnelsen som brukes for å beskrive en rekke teknologier som skal forhindre priatvirksomhet på digitalt innhold - alt fra sanger og video til programvare.

Ifølge lisensdirektør David Kaefer har Microsoft med dette forliket sikret seg rettigheten til å bruke Intertrust sin teknologi i hele patentlevetiden, rundt 20 år.

Forliket løser en tre år gammel rettsdisputt hvor Intertrust hevdet at deler av Microsofts produkter var et brudd selskapets egne DRM-patenter.