Nok å si stopp

Nok å si stopp

Leverandørene av innhold til mobiltelefoner tvinges til å være ærligere overfor kundene.
Mange mobilkunder har fått tilsendt ringetoner og logoer de aldri har bestilt. Grunnen er at innholdsleverandørene tar seg store friheter. En typisk framgangsmåte er at kunden automatisk abonnerer på ringetoner, selv om han bare ønsket å kjøpe én enkelt ringetone.

Altfor ofte har det også vært vanskelig å stoppe disse abonnementsordningene kunden ufrivillig er kommet inn i. Lange kompliserte stopp-kommandoer, som må skrives riktig helt ned til det minste tegn, har nærmest gjort det umulig å komme seg ut av innholdsleverandørenes fangarmer.

Fra 15. september gjør helt nye såkalte CPA-avtaler (Content Provider Access) mellom mobiloperatørene og innholdsleverandørene at det blir lettere å stoppe levering av innholdstjenester du ikke ønsker.

-- Uansett hvilken tjeneste du abonnerer på, holder det å sende "stopp" til tjenesteleverandørens nummer, sier Marius Halle, sjef for innholdstjenster i Netcom.

CPA-avtalene regulerer også hvilken informasjon innholdsleverandørene er pliktige til å gi sine kunder. Disse kravene er nå skjerpet. Dessuten er det satt en begrensning som gjør at ingen skal motta mer enn 20 meldinger uten å foreta seg noe. Problemet hittil har vært at enkelte innholdsleverandører har dyttet kostbare meldinger på folk mens telefonen ikke engang har vært i bruk.

-- Fokuset på CPA-avtalene har økt. Både media, Forbrukerombudet og statlige tilsyn har engasjert seg for å gjøre avtalene best mulig, sier Halle.

Operatørene samarbeider om avtalene, slik at regelverket blir det samme uansett hvilken operatør du bruker.

-- Netcom ønsker å ha en proaktiv rolle slik at markedet får en sunn utvikling, sier innholdssjefen.

Det samlede innholdsmarkedet i Norge forventes å nå 800 millioner kroner i år. Netcom står for omtrent en tredjedel av denne omsetningen.