Nokia og Ericsson stikker hodene sammen

Tettere samarbeid mellom Nokia og Sony Ericsson skal gjøre det enklere å utvikle og sertifisere applikasjoner for operativsystemet Symbian.
De to mobiltelefonprodusentene vil tilpasse sine programvareplattformer UIQ og Series 60 til hverandre.

Fra og med andre kvartal i år vil programmerere kunne bruke ett felles verktøy for begge plattformene. I dag bruker Series 60-miljøet Visual C++ verktøy, mens UIQ-programmerere bruker Metrowerks' Codewarrior.

Et av målene med samarbeidet mellom Nokia, Sony Ericsson og Symbian er at det skal gå raskere å utvikle programmer, og at veien ut i markedet dermed skal bli kortere.

Samtidig lages et eget sertifiseringsprogram som sikrer at applikasjoner fungerer på begge terminal-plattformene. Sony Ericssons plattform UIQ er utviklet av UIQ Technology, og brukes blant annet i P800 Smartphone. UIQ er laget spesielt med tanke på enkel tilgang til bedrifters dataløsninger og enkel synkronisering med vanlige pc-programmer.

Series 60-plattformen er programvaren Nokia lisensieres til andre produsenter av mobile terminaler. Programvaren legges på toppen av Symbian-operativsystemet i produsentenes egne telefoner. Series 60 inneholder blant annet et stort og modifiserbart bibliotek for forskjellige brukergrensesnitt.

Ifølge pressemeldingen fra de to selskapene vil Nokia og Sony Ericsson i framtiden tilby bedre støtte rundt utviklingsverktøyene. Programmerere vil også få hjelp til å flytte eksisterende applikasjoner til nye Symbian OS-telefoner.