Nokia selger mindre, men tjener mer

Til tross for en svak nedgang i salgsinntektene, har Nokia økt lønnsomheten i selskapet med 34 prosent det siste året. Det går fram av kvartalsresultatene som ble lagt fram i dag.
Driftsresultatet, fra tredje kvartal 2002 til tredje kvartal 2003, økte med 34 prosent, fra 859 til 1.154 millioner euro. Nettoresultatet er opp fra 610 til 823 euro, som svarer til en vekst i fortjenesten per aksje fra 0,13 til 0,17 euro.

Likevel har omsetningen gått ned. Totalalget var på 7.224 millioner euro i tredje kvartal 2002, mot 6.874 millioner euro i samme kvartal i år. Det svarer til fem prosent . Salget av mobiltelefoner viser svak nedgang på 13 millioner euro.

Nettverk i pluss

Mest oppsiktsvekkende er det trolig at infrastrukturbiten i selskapet, Nokia Networks, nå har hodet over vannet. Her er et underskudd på 250 millioner euro snudd til et lite overskudd på 5 millioner euro. Driftsmarginen for nettverksdelen er snudd fra minus 16,2 til 0,3 prosent. Den totale driftsmarginen har økt fra 11,9 til 16,8 prosent.

Resultatet for de første tre kvartalene samlet, viser også en svak oppgang, med en resultatvekst på 1 prosent.

Toppsjef Jorma Ollila er fornøyd:

-- Mobiltelefonmarkedet vokste med imponerende 15 prosent fra år til år, til 188 millioner eneheter dette kvartalet.[...] I løpet av kvartalet vokste vår egen andel av mobilmarkedet til 39 prosent, fra 36 prosent i samme kvartal i fjor. Vi er fortsatt sterke i Europa, har etablert en klar lederposisjon i USA og vi er i ferd med å innta lederstillingen i gsm-markedet i Kina, sier Ollila i en kunngjøring på Nokias konsernnettsted.

Han legger til at selskapet styrker sin posisjon i cdma-markedene i USA, India og Kina. Ollila sier også at 3g-nettverkene, som WCDMA, er i ferd med å komme på beina.

Omsetningen sviktet

Men nedgangen i omsetning er ikke gode nyheter, og aksjekursen gikk ned fire prosent da resultatet ble kjent. Nokia Mobile Phones hadde en salgsnedgang på fem prosent, mens Nokia Networks omsatte for 21 prosent mindre enn samme kvartal i fjor.

Noe av forklaringen er en svak dollar, mener Ollila:

-- Mobiltelefonsalget økte i volum med 23 prosent, men en svak amerikansk dollar påvirket resultatet negativt. Med konstante valutaverdier hadde vi hatt en nettovekst i mobiltelefonsalget på 9 prosent fra år til år, hevder Nokias toppsjef.

Han påpeker også mye av volumsalget er rimelige modeller solgt i de nye markedene, i de amerikanske regionene såvel som i Russland og India.