Norcert er opprettet

Norcert er opprettet

Sikkerhetsorganisasjonen NorCert sorterer under Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Samtidig flyttes NorSIS fra Sintef til Gjøvik.

Organisasjonene er enige om å dele sikkerheten mellom seg. NorCERT er det nye nasjonale sikkerhetssenteret på internett, og skal håndtere dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur.

NorSIS skal fortsette med sitt forebyggende arbeid, lokalisert på Gjøvik. NorCERT har eget operasjonssenter på Akershus Festning i det nyopprettede direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

- Åpningen av dette senteret styrker sikkerheten i Norge, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Hun åpner senteret som formelt ligger under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Forsvarsministeren peker også på at alle parter må være pådrivere for et samarbeid som bidrar til et større, felles fokus på sikkerhet i Norge.

Kunnskapsklynge på Gjøvik

Norsis, er det tidligere Senter for Informasjonssikring, SIS, som inntil i fjor var et samarbeidsprosjekt mellom Sintef og Uninett i Trondheim. Nå er Gjøvik Kunnskapspark operatør.

- Sikkerhet er ingen engangsinvestering, sier Tore Larsen Orderløkken, som leder NorSIS som pr i dag har fire ansatte. Blant de mange oppgavene senteret skal håndtere, er å utarbeide råd og veiledninger, samt gi informasjon om konkrete tiltak for å forbedre og oppdatere systemer og nettverk mot trusler.

- Den største oppgaven er å minske kunnskapsgapet. Vi glemmer for mye, og bryr oss for lite, sier Orderløkken.

Rikets sikkerhet

Nasjonal Sikkerhets Myndighet (NSM) er en av landets hemmelige tjenester. Hovedoppgaven til NSM er å sikre såkalt skjermingsverdig informasjon og objekter, det vil si at de er av betydning for rikets sikkerhet og selvstendighet, mot sikkerhetstruende virksomhet som spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Nå skal it-sikkerhet prioriteres.

Ved innlemming av NorCERT og NorSIS, får NSM-direktør Kjetil Storås Hansen et nasjonalt responssenter for å håndtere alvorlige dataangrep og samtidig være forebyggende gjennom NorSIS.

- Det er grunn til å frykte at slike angrep mot Norge er en større fare enn tidligere erkjent, sier Kjetil Storås Hansen.

Vi kan vente oss flere politiske motiverte angrep slik Jyllandsposten ble utsatt for tjenestenekt i perioden etter publiseringen av Muhammed-tegningen. Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen lanserer den nasjonale satsningen på økt informasjonssikkerhet.