Norden tar av på outsourcing

Utsetting av it-støttede forretningsprosser brer om seg i Norden. IDC venter en årlig vekst frem mot 2008 på 18,6 prosent.
IDC spår en årlig vekst i utsetting av it-støttede forretningsprosesser på 18,6 prosent. I 2003 nådde dette markedet 1,3 milliarder euro, og i 2008 vil hele 3,1 milliarder blir brukt for at andre skal gjøre jobben.

Analyseselskapet mener at BPO (Business process outsourcing) fortsatt er i en utvliklingsfase i Norden. Av forretningsprosessene som settes ut er logistikk, lønn, HR og regnskap de mest populære.

BPO er ikke et nytt konsept. Men stadig flere bedrifter fatter interesse for konseptet. I følge IDC skyldes dette det økonomiske klimaet de siste to årene, som bidrar til at bedriftene fokuserer på mer rasjonelle måter å organsiere bedriftene på for å kunne øke fokuset kjernevirksomheten.

BPO-markedet er delt inn i selvstendige markeder for spesifikke forretningsprosesser. IDC anbefaler bedriftene å analysere hver av prosessene individuelt, for så å finne passende outsourcingspartnere for den enkelte forretningsprosess.