Norden i trådløs-teten

Markedet for trådløse soner er svært fragmentert, viser en ny rapport. Likevel anslås at Europa vil ha 35.000 såkalte hotspots på plass innen 2006. Norden ligger i forkant av utviklingen.
Det er mange tekniske og forretningsmessige hindre som må passeres før man virkelig kan snakke om at trådløs-markedet blomstrer, skriver analysefirmaet Frost & Sullivan Resaerch i en ny analyse av markedet.

Mange av aktørene vil neppe overleve lenge, men kan hente ut kortsiktige gevinster. En konsolidering er allerede i gang, og antallet tjenestetilbydere vil synke etter hvert som de blir kjøpt opp av større aktører med mer ressurser.

Milliardomsetning

Men markedet må finne forretningsmodeller som fungerer for alle parter, før markedet løsner. Bedriftsmarkedet, med mange bærbare pc-er og stort behov for fleksibilitet, er helt sentralt for trådløsindustrien, men også i "vertikale" markeder som transport, helse og kollektivtrafikk er bruken av trådløssoner på vei opp.

Frost & Sullivan forventer at det totale abonnementsmarkedet for trådløstjenester i Europa, vil vokse fra 18 millioner euro i 2002 til drøyt 1 milliard euro i slutten av 2006.

Frost & Sullivan tror de er de store, etablerte trådløsoperatørene (á la Telenor), med sine store ressurser, som vil drive markedet framover, og ikke de små og uavhengige.

Norden først

Utbredelsen av Wireless LAN-tjenester i Europa skjer først i Skandinavia, og i første rekke gjennom SoneraTelias Telia HomeRun- og Sonera wGate-tjenester, skriver Frost & Sullivan. Andre som er langt framme i denn utviklingen er BT Openzone, T-Mobile (Deutsche Telekom) og Swisscom.

Kritiske faktorer for å lykkes i markedet er å få signert så mange trådløs-steder som mulig, samt finne de mest velegnede typene steder for soner, og det er særlig steder som oppsøkes i stor grad av forretningsreisende.

Sømløs gsm-roaming på soner overalt i verden, er også avgjørende, samt solid service, i alle fall på betalte tjenester. Men dette er en utfordring, hevder Frost & Sullivan, på grunn av mangelfull stabilitet i det meste av lan-utstyr.