Nordisk samling i Datametrix

Styret i Tele2 AB har vedtatt at Datametrix-gruppen skal ha felles nordisk profil og felles nordisk ledergruppe fra og med 1. september 2004. Svein Lerkerød blir administrerende direktør for det hele selskapet.
Datametrix i Norge, Sverige og Danmark samles nå under en felles ledelse og blir et nordisk kompetansesenter for nettverk, kommunikasjon og integrasjon.

- Omstruktureringen vil gjøre oss til en slagkraftig nordisk aktør. De tre organisasjonene har sine ulike styrker og kompetanseområder. Mens vi i Norge har fokus på Cisco-løsninger, er danskene og svenskene veldig sterke på Avaya. Det er helt klart et ønske fra eiernes side, og fra vår side, å få til en sterkere satsning på Cisco-løsninger i Sverige og Danmark, sier administrerende direktør Svein Lerkerød.

- I Norge opplever vi tidenes heteste høst, vi vil fortsette å arbeide som før i det norske markedet, men vi vil også styrke vår posisjon i det norske markedet gjennom at vi blir en større og mer slagkraftig aktør, sier Lerkerød.

Bakgrunnen for den nordiske samlingen er blant annet å hente ut synergier mellom de ulike landene, både kompetansemessig men også innenfor drift, kostnader og markedsføring. Endringene vil føre til at det kuttes 6-7 millioner i kostnader, primært i Sverige, blant annet gjennom bemanningsreduksjoner. D

e tre landenes organisasjon vil få felles økonomi-, service- og crm-system, de vil ha felles leverandør- og produktportefølje og det vil bli felles markedsføring. Datametrix vil etter omstruktureringen ha totalt 147 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

- Det er ikke til å legge skjul på at Datametrix Norge har lykkes vesentlig bedre både kompetansemessig og økonomisk enn søsterselskapene i Sverige og Danmark. Det er derfor naturlig at man nå gjør grep som setter den 8norske modellen8 i førersetet i hele Norden, sier Lerkerød.

Lerkerød gleder seg til å ta fatt på høsten som en slagkraftig nordisk aktør.

- Sammen har vi et stort potensial for vekst, særlig innenfor ip-telefoni og sikkerhet, sier Lerkerød.