Nordland vraker ip-telefoni

Nordland vraker ip-telefoni

Itet og Catch skal levere bredbåndslinjer til Nordland fylkeskommune. Konsekvensen er at planene om ip-telefoni droppes.
Nordland fylkeskommune har valgt å la Itet fortsette som leverandør av bredbåndsnett til fylkeskommunens institusjoner på 150 steder over hele Nordland. Kontrakten har en varighet på to år.

Anbudskonkurransen skulle ha vært avgjort for en måned siden. Problemer knyttet til Nordland fylkeskommunes ønske om å innføre ip-telefoni har forsinket prosessen. Nå er problemet løst ved at fylkeskommunen legger alle planer om ip-telefoni på is.

-- Vi spoler tilbake og legger planene om ip-telefoni i stabilt sideleie. Vi reverserer også det vi har gjort på 14 - 15 lokasjoner, sier innkjøpsleder Dagfinn Sivertsen i Nordland fylkeskommune.

Det har lenge vært klart at dagens leverandør, Itet, hadde det rimeligste tilbudet basert på linjer fra bredbåndsleverandøren Catch. Problemet for innkjøperne har vært at praktiske tester har vist at Itets nett ikke holder mål som bærer av ip-telefoni, selv om de formelle kravene i anbudspapirene tilfredsstilles.

Også de andre konkurrentene tilfredsstilte minimumskravene til funksjonalitet og kvalitet. Etter langvarig intern tautrekking i Nordland fylkeskommune ble enden på visa at en ren prisvurdering avgjorde valg av leverandør. Dermed måtte It Partner, Telenor, Nordkontakt, Bravida og It Connect se seg slått.

Nå tar fylkeskommunen selvkritikk.

-- Det er mulig kvalitetskravene våre ikke var strenge nok, sier Sivertsen.

All telefontrafikk legges nå tilbake til isdn i det gamle separate telefonnettet. Ifølge Sivertsen blir dette billigere enn å oppgradere datanettet til et kvalitetsnivå som er godt nok for ip-telefoni.