Nordmann med ny og bedre søkemotor

Nordmann med ny og bedre søkemotor

Dagens store søkemotorer kjenner bare 15 prosent av internett. Derfor har Anders Fongen laget en bedre søkemotor som skal gjøre det lettere å finne fram i den uoversiktlige internettjungelen.

-- Dette er en søkemotor som jobber smartere, dypere og mer presist enn dagens søkemotorer, forteller Fongen, som til daglig jobber som førsteamanuensis ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) i Oslo.

Det er her han har jobbet med doktoravhandlingen som ligger til grunn for søkemotordesignen.

Testet med 126 datamaskiner

Søkemotoren er utviklet og testet i et NITH-laboratorium med 126 datamaskiner og tre millioner dokumentpekere.

-- De store søkemotorene kjenner bare til omkring 15 prosent av den totale mengden med nettsider som eksisterer. De fleste nettsidene i verden vil du med andre ord aldri være i stand til å finne med dagens teknologi, sier Fongen.

Vil gå over til et tjenerløst nettverk

Hans løsning er å gå bort fra den sentraliserte søkemotor, og heller bygge en søkemotor som organiserer seg over millioner av maskiner over hele verden som et tjenerløst nettverk.

-- Et slik peer to peer-nettverk må være selvkonfigurerende, slik at det kan vokse til enorme dimensjoner uten å skape en administrativ flaskehals, sier Fongen.

Skaper bedre tilgjengelighet

Her vil maskinene snakke fortløpende med hverandre, og sørge for å videresende metadata og søkekommandoer til andre maskiner i den rette stimen.

Videresendingen skjer på grunnlag av det semantiske innholdet i dataene.

-- Den distribuerte søkemotoren er konstruert slik at metadata blir lagret på mer enn ett sted, slik at mange maskiner kan gi svar på en søkekommando. Dette skaper bedre tilgjengelighet, fordi systemet kan tilby en fullgod tjeneste selv om noen av maskinene faller ut eller deler av nettverket feiler, sier Fongen.

Stor nøyaktighet

Nøyaktigheten er på rundt 75 prosent av det som finnes på ordinære søkemotorer.

Det er ikke kjent når og om den norske søkemotoren kommersialiseres. Men noen store, internasjonale selskaper burde kanskje kjenne sin besøkelsestid?