Nordmenn har det gøy på jobb

Nordmenn har det gøy på jobb

Dersom en god latter forlenger livet, så ligger nordmenn og dansker meget godt an til å bli betydelig eldre enn svenskene.
Tre av fire i Norge og Danmark sier at de ler på jobben hver dag, mot drøyt halvparten av svenskene. Av svenskene sier dessuten nesten 30 prosent at de aldri ler på jobb. Dette viser undersøkelse foretatt av Monster i Norge, Sverige og Danmark.

Karriereportalen Monster.no spurte i undersøkelsen hvor ofte skandinaver ler på jobb. Det viste seg da at nordmenn og dansker har det betydelig morsommere på jobb enn svenskene. Nesten 30 prosent ?av svenskene sier at de aldri ler på jobb, i motsetning til kun 8 prosent av nordmenn og 7 prosent av danskene.

Det å ha det gøy og trives på jobb er ikke bare viktig for eget velbefinnende, men også for bedriftens produktivitet og lønnsomhet.

- Humor og kreativitet er lønnsomt for bedriftene på mange måter. Humor hjelper til med å redusere stress, som igjen minsker sykefraværet. Det øker også produktiviteten, utvikler nye ideer og bidrar til en positiv bedriftskultur, sier forfatter av boken Latterlig lønnsomt!, Jon Morten Melhus.