Nordmenn snakker mest i mobilen

Nordmenn snakker mest i mobilen

Men danskene banker oss i sms-bruk.

Norske mobilkunder snakker gjennomsnittlig 25 minutter per uke, mens danskene og svenskene snakker i henholdsvis 23 og 20 minutter. Danskene skriver 23 SMS per uke, nordmenn skriver 17, mens svenskene nøyer seg med fire.

Dette kommer frem fra tall Post- og Teletilsynet (PT) nå har publsert.

PT har beregnet på grunnlag at halvårsstatistikkene som er publisert i de tre landene (1. halvår 2005). Oversikten viser også at Norge har flest mobilabonnement i forhold til antall innbyggere. Når det gjelder bredbåndsabonnement, har Norge en utnyttelse på 41 prosent, mens Danmark har 44 prosent. Tilsvarende tall for Sverige er 36 prosent.