Nordmenn snakker mindre med hverandre

Nordmenn snakker mindre med hverandre

- Det er oppsiktvekkende at det norske telemarkedet fremdeles viser så stor vekst, sa Willy Jensen ved presentasjonen av PTs halvårstall. Men antall taleminutter synker dramatisk.

Nordmenn snakker mindre i telefonen, og trenden ser ut til å fortsette. Antall taleminutter per fastnettkunde falt til 4.018 minutter, ned 744 minutter i forhold til samme periode i fjor. Det er en nedgang på 15,6 prosent.

De som tror at mobiltrafikken har overtatt taletjenstene tar feil. Gjennomsnittlig snakket en mobilkunde i Norge 695 minutter i telefonen sin. Dette er en oppgang på bare 49 minutter
i forhold til 2004.

- Det er helt klart at folk bruker epost, sms og tale-over-ip i økende grad som erstatning for vanlig telefoni, forklarer Willy Jensen i Post- og teletilsynet ved presentasjonen av PTs halvårsrapport over det norske telemarekdet for første delen av 2005.

Stor omsetning

Men til tross for nedgang i antall taleminutter er den norske telebransjen fremdeles en bransje i full vekst.

- Det er oppsiktvekkende hvor stor veksten er i mobilbransjen når vi ser på dekningen vi allerede hadde i fjor, sier Jensen.

Samlet omsetning på fasttelefoni, bredbånd, mobiltelefoni og leide linjer økte til 14,47 milliarder kroner. Dermed har veksten nesten ikke blitt mindre. I knallåret 2004 viste den totale omsetningen en økning på 690 millioner kroner første halvåret, mot 583 millioner kroner i år.

Bredbånd redder fasttelefonen?

Det er nå mer enn dobbelt så mange mobilabonnementer i Norge enn fasttelefoniabonnementer. Antallet mobilabonnementer økte fra 4,4 millioner i fjor til 4,8 millioner i år. Til sammenligning var det i juli over 373 millioner mobilkunder i Kina.

Oppsiktvekkende er at antallet fasttelefoner i Norge avtar mindre enn forventet. Jensen forklarer dette med at bredbåndstelefoni inngår i fasttelefoni. Ut fra tallene har teleoperatørene mistet rundt 100.000 abonnenter, mens på statistikkene er antallet fasttelefonabonnementer bare gått ned med 46.000. I juli 2005 hadde Norge 2.150.000 fasttelefonabonnementer.

Antallet bredbåndsabonnementer på telefoni ligger rundt 110.000. Ved årsskifte var dette tallet 50.000. Dette er mer enn en dobling i løpet av et halvt år, men det skal en stund til før dette er en betydelig masse i Norge. Men at bredbåndstelefoni demmer opp for at alle går over til bare mobiltelefoni er en sikker sak, mener Jensen.

Nextgentel taper

Konkurransen på det norske markedet øker litegran, men stor sett er forholdene satt.

- Telenor og Tele2 taper noen få prosenter til de små aktører, men det er ikke noe dramatikk i dette, sier Jensen.

Andelen til de to store holder seg nesten stabilt på alle tre markeder, mobil, fasttelefoni og bredbånd.

Fasttelefoniandelen til Telenor gikk litt ned, fra 66 til 63 bredbånd, men på mobilmarkedet har selskapet holdt sin posisjon med 56 prosent helt lik for tredje år på rad.

Tele2 har en stabil markedsandel på 15 prosent for fasttelefoni og gikk faktisk opp en prosent på mobilmarkedet, fra 16 til 17 prosent.

Også på bredbåndsmarkedet holder Telenor stand. Selskapet økte til og med andelen sin fra 51,5 prosent til 53,7 prosent. Nextgentel, som skal være den stor utforderen til Telenor, gikk tilbake fra 15,3 til 14,5.

- Vi har dessverre ingen stor runner up på bredbåndsmarkedet. Nextgentel taper. De små regionale aktører skrives det mye om, og de har en regional betydning, men sett over hel landet har de nesten ikke innflytelse, sier Jensen.

Han påpeker at kjente aktører som Lyse, Tafjord Mimer og BKK Bredbånd alle har litt over en prosent av markedet hver, temmelig stabilt i forhold til i fjor.