Nordmenn vil utfordre Fast

Søkemotorselskapet Intellisearch har fått 7,5 millioner kroner i fersk kapital for å ekspandere i Norden.

Intellisearch tilbyr søkemotorer for mellomstore og store bedrifter, markedet der Fast har en sterk posisjon. De har nå gjennomført en rettet emisjon på 7,5 millioner kroner mot nye og eksisterende aksjonærer, til kurs NOK 0,75.

Dette priser, ifølge en pressemelding, selskapet til 32 millioner kroner. Kapitalen skal brukes til ekspansjon i Norden.

- Vi har nå bygget en posisjon mot mellomstore og store bedrifter i bedriftssøkemotormarkedet (Enteprise Search) hvor det er liten konkurranse og mange attraktive kundersier administrerende direktør Harald Jellum i Intellisearch.

Han vil bruke den nye kapitalen til å underbygge videre vekst, i første rekke gjennom nyansettelser innenfor salg i Norden. Selskapet regner med å doble antall ansatte i 2006.

Trenger folk

- Vi er i vekst og trenger flere dyktige folk. I tillegg til nyansettelser innenfor salg, vil vi også styrke utviklingsarbeidet for å kunne raffinere våre konsepter ytterligere. Kloke hoder, som ønsker en sentral utfordrer-rolle opp mot Fast og Autonomy, oppfordres til å søke, sier Jellum.

Totalt gir emisjonen Intellisearch 19 nye aksjonærer. Selskapets største eier, Start-fondet ved Convexa Capital III, tegnet seg for en tredjedel av emisjonsbeløpet på 7,5 millioner kroner. Convexa har etter dette en eierandel på 25.97 prosent.

- Intellisearch er et aggressivt selskap med unik teknologi i et marked i sterk vekst. Vi ønsket ytterligere eksponering i selskapet og ser på dette som en meget spennende investering, sier partner Nicolai Malling i Convexa.