Norge dårligst på nett i Norden

Norge dårligst på nett i Norden

Norge kommer dårligst ut blant de nordiske landene i Accentures årlige globale undersøkelse som kartlegger offentlige tjenester over nettet. Best i klassen er Canada.

Mens våre naboland Danmark, Sverige og Finland plasserer seg høyt opp på undersøkelsen til Accenture, ligger Norge fortsatt langt nede på listene når modenheten i eForvaltningen skal måles.

Det er Accentures årlige undersøkelse som viser dette, og det er femte år på rad selskapet presenterer denne oversikten.
 206 tjenester i 22 land er testet. I tillegg er 5.000 innbyggere i 12 av disse landene intervjuet om sitt forhold til nettbaserte tjenester fra det offentlige. Norge er ikke med i den siste intervjuundersøkelsen, som er ny av året.

Bra oppgang

Selv om Norge bare krabber en plass opp på undersøkelsen sammenlignet med i fjor, fra 16. til 15. plass, har det prosentvis vært en gunstig utvikling i Norge i 2003. Faktisk gjør Norge det relativt sett best i Norden, og nesten best blant alle de 22 landene, hvis man ser på utviklingen bare det siste året.

-- Det offentlige kan oppnå store gevinster ved å styrke sitt tilbud av nettbaserte tjenester. Her har Norge fortsatt mye å hente, sier fagansvarlig Jostein Ingvaldsen i Accenture.

Norge gjorde imidlertid store fremskritt i 2003, og Accenture forventer at fremgangen vil fortsette i 2004. En av de viktigste begivenhetene i Norge i 2003 var lanseringen av "Altinn" mot slutten av året.

-- Altinn er myndighetenes foretrukne kanal for elektronisk rapportering fra bedrifter til det offentlige. Etableringen av Altinn muliggjør utvikling av en rekke sofistikerte tilknyttede tjenester og er et stort skritt fremover innen elektronisk forvaltning i Norge, sier Jostein Ingvaldsen i Accenture.

Deltakerlandene er gitt en score ut fra blant annet modenhet på produkt og hvor avanserte og brukervennlige tjenestene oppfattes. Suveren vinner for fjerde år på rad er Canada, etterfulgt av Singapore og USA på delt andreplass. Sverige, Finland, Danmark og Australia deler tredjeplassen i undersøkelsen.

Fem trender

Accentures ansvarlige for undersøkelsen, Jostein Ingvaldsen, trekker frem fem viktige trender selskapet leser ut av sin egen undersøkelse. Dette er:

- Etter en periode med rask ekspansjon, avtar nå fremgangen. Mange land har kommet opp på et tilnærmet likt nivå på tjenestetilbudet

- Det offentlige høster for første gang betydelige besparelser gjennom å tilby mer fleksible og kostnadseffektive tjenester online

- Etter å ha tatt ut raske gevinster ved en overgang til elektronisk forvaltning, står nasjoner nå foran nye komplekse utfordringer i å integrere tjenestene på tvers av etater og mellom ulike nivåer av forvaltningen

- Markedsføring og bevisstgjøring gis økt prioritet for å øke kjennskap og bruk av tjenester

- Personifiserte tjenester blir stadig mer utbredt

Les mer i papirutgaven av Computerworld på fredag 7. mai.