Norge får elektronisk skattekort

Norge får elektronisk skattekort

Regjeringen har satt av 15 millioner i statsbudsjettet til Skatteetaten for utvikling av elektronisk skattekort.

Tilbudet om elektroniske tjenester fra det offentlige blir stadig bredere.

I årets statsbudsjett er 15 millioner satt av til utviklingen av elektronisk skattekort, som man håper skal gjøre ting lettere både for lønnstakere, næringslivet og det offentlige.

Slik det er i dag mottar lønnstakere skattekort på papir fra Skatteetaten, og må selv levere kortet videre til arbeidsgiver.

Med elektronisk skattekort (eskattekort) vil arbeidsgiver få skatteopplysningene direkte fra Skatteetaten. Informasjonen vil gå via Altinn til arbeidsgivers lønns- og personalsystem.

- Dette betyr en klar forenkling og et bedre datagrunnlag for næringslivet som da kan håndtere skatteopplysningene elektronisk i stedet for papir, sier Knut Olav Wroldsen, it-direktør i Skatteetaten.

Han legger til at løsningen også vil gi betydelige besparelser og store samfunnsøkonomiske gevinster for det offentlige, næringslivet og den enkelte skatteyter.

Med eskattekort vil det heller ikke bli nødvendig for skatteytere å informere arbeidsgiver om nytt eller endret skattekort da slik informasjon vil oppdateres direkte fra Skatteetaten til arbeidsgiver.

Satsingen er en del av Skatteetatens satsing på Altinn.

- Dette er en videreføring av at vi ønsker å bruke Altinn til utveksling av informasjon mellom den enkelte skatteyter og næringslivet. Det å få et elektronisk grensesnitt mellom næringslivet og den enkelte skatteyter er noe vi jobber mot, sier Wroldsen.

Han håper at løsningen vil være på plass i 2013, med virkning for inntektsåret 2014.