- Norge går som ei kule

- Norge går som ei kule

Dataforeningens IT-politiske råd har kommet med en ny rapport.

Av Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Årets rapport viser at det er 48 % flere virksomheter enn i fjor som sier de er fokusert på vekst. Dermed er det totalt 77 % av de store norske virksomhetene som fokuserer på vekststrategi i år. Det er en markant vekst på ett år.

– Årsakene til dette er flere. Vi i Norge er små og lette på labben og vi er flinke til å ta i bruk ny teknologi. Vi er åpenbart mindre påvirket av de økonomiske tøffe tidene enn mange andre, noe som er en viktig årsak til at vekstfokuset øker. I tillegg har IT-avdelingene fått mer å rutte med fordi de har fått økt sine budsjetter de siste to årene, sier Berg.

På rett vei

IT har altså fått en større strategisk oppmerksomhet enn før. Både når det gjelder hvordan man jobber med IT i virksomheten og hvordan man arbeider frem IT-strategien. Det er fortsatt et flertall som «oversetter» forretningsstrategien til en IT-strategi, men vi beveger oss i riktig retning.

I år er også IT-lederen og forretningslederen enige om at kunnskap om strategi er IT-lederens fremste kompetanse. Vektleggingen er litt sterkere i privat sektor, men også fra offentlig side blir strategisk kompetanse satt som klart viktigst av over 70 % av respondentene.

– Det er gledelig. Det er jo økt evne til å se IT i en strategisk sammenheng vi behøver. Fortsatt er det bare 36 % av IT-lederne som sitter i toppledelsen, det burde vært 96 %, men når over halvparten av topplederne mener at IT har en strategisk verdi for virksomheten er vi absolutt på rett vei, sier Berg.

Innovativ tenking

– Jeg har i mange år sagt at IT bør stå for Innovativ Tenkning like mye som InformasjonsTeknologi, sier Berg, og fortsetter:

– Interessant da at 33 % av forretningslederne i offentlig sektor sier at Innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester er sentrale elementer i realisering av virksomhetsstrategien. I privat sektor er det 29 % av topplederne som vektlegger innovasjon. Fortsatt blir «Løpende effektivisering og rasjonalisering» vektlagt sterkest i begge sektorer, men når en tredjedel i begge leire tar frem innovasjon og utvikling som satsningsområder er det unektelig en positiv utvikling. Vi lever i et høykostland, og på de aller fleste områder konkurrerer vi mot tilbud fra utlandet som gjerne er billigere. Da må vi kontinuerlig utvikle oss så vi leverer noe som er bedre. Der kommer Innovativ Tenkning inn i bildet.

Teknologitrender

I år er det et eget kapittel om Teknologitrender. Her ser vi at smarttelefoner og/eller tablet-PC’er er i bruk i 89 % av virksomhetene i offentlig sektor og i 92 % i privat sektor. Det er ikke så rart, mener Berg.

– Nordmenn er teknologikåte og vi er raske til å adoptere ny teknologi. Dette visste vi, og er på mange måter en konkurransefordel. Vi ser også at sosiale medier i større grad brukes i virksomhetenes kunnskapsdeling. Der er tallet faktisk høyere i offentlig (50 %) enn i privat sektor(44 %). Et godt tegn på at vi har en høyst oppegående sektor i Norge.Rapporten sier mer, men dette er de viktigste poengene jeg fikk med meg etter første gjennomlesing, avslutter Berg.