Norge klatrer på e-liste

Norge klatrer på e-liste

Fra 2002 til 2004 har Norge klatret fra 12. til 4. plass på en internasjonal såkalt "e-readiness" liste.
Listen er utarbeidet av Economist Intelligence Unit. Deres ranking viser at fire nordiske land samt Storbritannia befinner seg i verdenstoppen. Danmark leder an i utviklingen. Ellers viser den verdensomspennende undersøkelsen at Singapore, med sin 7. plass er på topp i Asia.

USA og Australia når ikke helt til topps grunnet treg bredbåndsutvikling, utviklingsland ser ut til å bruke e-tiltak for å bedre sin konkurransesituasjon, og de nye EU-landene kan ha mulighet til rask klatring på listene, grunnet tiltak i eEurope planen.

I undersøkelsen slår man også fast at de globale utsiktene for vekst i it-bransjen ser lysere ut enn på lenge. Dette forklarer man med at det ser ut til at bransjen er flinke til å jobbe ut nettbaserte løsninger, og utnytte vekst i mobiltelefonbruk og bredbåndsvekst.

Siden 2000 har Economist Intelligence Unit i samarbeid med IBM publisert årlige rapporter om e-situasjonen i verden, baserte på undersøkelser i de 60 økonomisk mest sterke landene i verden.

Rankingen baserer seg på en vurdering av landenes ebusiness omgivelser, en rekke faktorer som skal vise det offentlige og næringslivets evne i de ulike landene til å benytte og bruke nettbaserte løsninger. I undersøkelsen for 2004 er to elementer er lagt inn i rankingen. Det er bredbåndspenetrasjonen i de ulike landene, samt at fire nye land fra øst-europa som nå er tatt opp i EU, har kommet med på listen.

Skandinavia dominerer listen fullstendig. Danmark er på første plass, Sverige på 3. plass, Norge på 4. plass og Finland på 5. plass.

Rapportmakerne mener at årsaken er at næringslivet i disse landene har vært flinke til å ta i bruk nettbaserte løsninger, at befolkningen i landene er svært ivrige etter å etablere nettbruk som en del av sine daglige rutiner og at befolkningen selv investerer villig vekk i nye teknologi. I tillegg trekker de frem at myndighetene i de nordiske landene har vært viktige pådrivere for å fremskynde utviklingen.