Norge klatrer på it-måling

Norge har inntatt en god andreplass på et nordisk barometer for it-anvendelser og forretningsdrift i næringslivet.

Det er det danske konsulenthuset Rambøll Management A/S som har gjennomført undersøkelsen for eBusiness Nordic 2004.

-- Dette er bra, men it-utviklingen går raskt, så norsk næringsliv må ikke hvile på sine laurbær og redusere fokuset  på elektronisk forretningsdrift, sier næringsminister Børge Brende, ifølge en pressemelding fra departementet

I fjor lå norske småbedrifter betydelig bak andre nordiske småbedrifter. Nå har de skjerpet seg betraktelig. Dette har i særlig grad bidratt til den høyere norske plasseringen i år. eBusiness Nordic viser nå at Norge har steget opp på en 2. plass, og gått forbi Sverige og Finland. Kun Danmark ligger foran.

Personal

Norge ligger i første rekke i Norden på it-anvendelser på områder som HR (human resource) og personalledelse. Dette brukes i to av fem norske bedrifter. Ellers utmerker norsk næringsliv seg ved å være gode på it-anvendelser i produksjonsprosesser, produktutvikling og i prosessutvikling.

Det er verdt å merke seg at it-applikasjoner rettet mot ledelse og strategiutvikling utvikler seg raskt da dette representerer moderne it-anvendelser.

Årsaken til at Norge har kommet seg opp på 2. plass, hakk i hel etter Danmark, er flere. Det har utviklet seg en økt forståelse for mulighetene ved elektronisk forretningsdrift i næringslivet det siste året, beskriver departementet.

Drivkreftene for eBusiness blir oppgitt å være effektiviseringspotensialet, bedre produktkvalitet, utvikling og innovasjon, krav fra kundene og krav fra myndighetene.

Selv om det fortsatt er et gap i it-anvendelsene mellom store og små bedrifter, har det vært en rask vekst spesielt blant små og mellomstore bedrifter særlig i Danmark og Norge.  Det kan også skyldes at vi nå ser en positiv effekt av den politiske it-satsingen med eNorge-planen, bemerker departementet i sin pressemelding.

Mobilvekst

Undersøkelsen viser også  at det er en "eksplosiv" økning i bruken av mobile serviceløsninger. I den forstand at man nå ser at Norge nå virkelig har tatt dette i bruk. 

I øyeblikket har Norge den raskeste utviklingen. Fra i fjor har mobil service/ tjeneste løsninger gått fra fire til 12 prosent. Det vil si en tredobling av bedrifter som yter mobil service til sine kunder.

Et eksempel er  tjenestebransjer som bygg og anlegg hvor mobile applikasjoner er spesielt nyttige og hvor elektroniske forretningsprosesser er veldig effektive ved innkjøp. Bruken er fortsatt liten, men har et stort potensial. Bedriftene selv mener at mobile service- og produktkonfigurasjons- løsninger er blant de it-applikasjonene som gir størst potensial for verdiskaping.

Det er verdt å merke seg at Norge er gode på morgendagens løsninger og gjerne vil gå i gang. Dette kan gi Norge et konkurransefortrinn, men det krever at man må gi dette konstant oppmerksomhet, ifølge pressemeldingen.