Norge lærer bort trygg surfing

Norge lærer bort trygg surfing

EU-kommisjonen ønsker at Norge skal lære opp resten av Europa i trygg bruk av internett, dataspill og mobilbruk.
Nå går 5,7 millioner kroner går til et nytt prosjekt om trygg bruk av nye medier. I to år har Statens filmtilsyn ledet det såkalte SAFT-prosjektet (Safer Internet Action Plan) for trygg bruk av internett for barn og unge. Nå trappes arbeidet opp, både i Norge og i Europa, skriver Statens filmtilsyn i en pressemelding.

Barn og unge mangler grunnleggende ferdigheter på områder som kildekritikk og personvern, viser en SAFT-kartlegging. I en stadig mer digitalisert hverdag blir dette basisferdigheter de må ha for å kunne ferdes trygt og kreativt.

SAFT har fokusert på problemer og potensial forbundet med internett, blant annet gjennom et tett samarbeid med Barne- og familiedepartementets tiltaksplan for barn, unge og internett.

Arbeidet utvides til å spenne over en rekke elektroniske medier og teknologier som mobiltelefoni, elektroniske spill og direkte brukerkoblinger.

- Utfordringene er enorme, men selv om forskjellene mellom landene er store i Europa når det gjelder bruk av nye medier, er det ofte større forskjeller mellom barn og deres foreldre. Vi kommer derfor til å fokusere på målrettet, faktabasert informasjon både til barn, foreldre, lærere og bransjen, sier prosjektleder Elisabeth Staksrud.