Norge må få et lærested for telemedisin

Norge må få et lærested for telemedisin

Et mulig vinter-OL i 2014 i Tromsø vil kunne øke it-mulighetene i Nord-Norge. Etterbruk av infrastruktur og bygninger vil på en billig måte kunne gjøre Tromsø til et internasjonalt lærested innen avansert telemedisin.
Selv om jeg er tromsøværing som i klimatisk og faglig eksil i Oslo skriver om det som skjer innen it, er jeg ikke inhabil i denne saken. Jeg vet det grenser til nordnorsk forræderi, men for meg personlig betyr det ingenting om min hjemby får OL eller ikke.

Likevel ser jeg at et mulig OL i "Nordens Paris" kan få positive ettervirkninger for it-satsingen i landsdelen. Det kan for eksempel føre til at det opprettes nye læresteder som kan drive med kombinasjonen teknologi og forskning, noe Tromsø sårt trenger, og som dessuten kan gi et løft for universitetet.

Etter Lillehammer-OL for ti år siden var de ikke flinke nok til å nyttegjøre seg it-infrastruktur og bygninger. Det ble for eksempel bygget mange idrettshaller og anlegg som står tomme fordi idretten selv ikke klarer å få lagt arrangementer til den tidligere OL-byen ved Mjøsa.

I forbindelse med et OL i Tromsø skal det bygges et mediesenter etter nesten samme modell som i Lillehammer. I mjøsbyen har dette bygget fornuftig nok blitt brukt til medie- og filmutdanning.

Et OL i Tromsø vil kunne føre til mye større it-aktivitet enn det som skjedde på Lillehammer for ti år siden. Telenor har støttet søknaden til Tromsø. Dette fordi de har en stor egeninteresse i å bli leverandør av eventuelle teletjenester. Men også fordi at et Tromsø-OL vil kunne gi etterlengtet næringsvirksomhet etter arrangementet er over ) og dermed også føre til økte inntekter.

Også på NRKs distriktskontor for Troms og Finnmark gnir de seg i hendene i påvente av et mulig ja fra Den internasjonale olympiske komité. Et OL vil føre til at de kan bygge nye studioer, og dessuten investere i mer moderne teknologi for nyhetsdistribusjon til både fjernsyn, radio, internett, lommedatamaskiner og mobiltelefoner.

Tromsø er allerede et av verdens viktigste læresteder innen fiskeriforskning. Byen har dessuten en helt unik ekspertise innen medisin på Universitetssykehuset. Men satsingen på læresteder innen teknologi og it (som de for eksempel har i Trondheim) har ikke blitt realisert i universitetsbyen Tromsø.

Ettersom Tromsø allerede har et Nasjonalt senter for Telemedisin, er det en god idé at byen også kan bli et permanent lærested for norske og utenlandske studenter innen fagfeltet. I ti år har ildsjelen Steinar Pedersen klart å sette Tromsø på verdenskartet for telemedisin. Nå er det på tide å ta ett skritt videre.

Et OL er en meget kostbar affære. Men ideen om konkret etterbruk til telemedisinutdanning er i hvert fall gratis fra min side. Dersom helsepolitikerne hadde vært seg sitt ansvar bevisst, kunne et slikt lærested bli en realitet enten det nå blir OL i Tromsø eller ei.