Norge sakker akterut

Norske investeringer på forskning er dårligst i Norden.

Bare 1,6 prosent av BNP var i 2001 relatert til forskning og utvikling.

Mens Norge havner i bakleksa befester Svenskene sin posisjon som Nordens forskningsstormakt. Det  viser tall fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).