Norge stemmer nei til OOXML

Norge stemmer nei til OOXML

Norge ønsker ikke at Microsofts dokumentformat OOXML skal bli godkjent av ISO som en åpen standard i sin nåværende form.

Etter en intens og spennende sluttspurt er det endelig klart: Norge sier nei til at ISO godkjenner Microsofts dokumentformat OOXML som en åpen standard. Norge er et av 32 land som avgir stemme i den første ISO-avstemningen om OOXML.

Men det er et nei med kommentarer, som betyr at dersom Microsoft innarbeider endel tekniske endringer kan standarden få et norsk ja.

LES OGSÅ: Glad for tja til Open XML

FAD unig med eget råd

- Vi vippet mellom et betinget ja og et betinget nei. Det var aldri på tale å si tvert nei eller tvert ja. Vi er i utgangspunktet positive til OOXML, men mener at ennå det er for mange tekniske problemer med standarden til at vi kan si et klart ja. ISOs stemmeregler  tilsier da at vi må si nei med kommentarer, sier Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge til Computerworld.

For at det Microsoft-utviklede formatet (som nå tilhører standardiseringsorgansisasjonen ECMA) skal godkjennes i ISO, kreves to tredels flertall i den tekniske komiteen. Den tekniske komiteen, JTC-1 ( Joint Technical Comittee-1), har 32 medlemsland, deriblant Norge og Danmark.

LES OGSÅ:

Sverige endrer sitt ja til OOXML

Microsoft lovet motytelser for ja-stemmer

For mange svakheter

Standard Norge er prinsipielt for en standard som gir brukerne best mulig tilgang til sine gamle dokumenter.

"Vi finner imidlertid for mange svakheter i OOXML til å kunne godkjenne det foreliggende dokumentet som forslag til ISO-standard i sin nåværende form" skriver Standard Norge i sin pressemelding om saken.

Og videre:

"Mange av disse svakhetene bunner i forsøket på å forene hensynet til den gamle dokumentmassen med hensynet til framtidens dokumenter. Dette fører til en kompleksitet som ikke er hensiktsmessig, med tanke på åpenhet og interoperabilitet"

Les hele pressmeldingen fra Standard Norge her .

Med Norges stemme følger kommentarer og forslag til løsninger som vil gjør det mulig å imøtekomme disse behovene, mener Sæterøy.

Trenger to av tre

Blir det to tredels flertall for å godkjenne standarden, går avgjørelsen videre til avstemning blant de 45 landene som har observasjonsflertall. I denne avstemningen må det oppnås tre firedels flertall.

- Det er svært sjelden at observasjonslandene stemmer i slike saker, så den blir høyst trolig avgjort i den første avstemningen, sa Bjørnhild Sæterøy, prosjektleder i Standard Norge, til Computerworld i juni.

De som har vært med i den norske fagkomiteen er Buskerud fylkeskommune, EFN - Elektronisk Forpost Norge, Freecode, Kommunenes Sentralforbund, Linpro AS, Microsoft Norge AS, Ontopia AS, RAP (dkuug), Sarpsborg kommune, Statoil ASA og Universitetet i Oslo, samt privatpersonene Håkon Wium Lie og Erlend Øverby.

Maktkamp på skrivebordet

Brevkampanje for OOXML

USA vipper mot ja til Microsoft

Kan snu til ja

Et "ballot resolution"-møte i ISO skal i februar ta fatt på de kommentarer som kommer inn og foreslå løsninger som imøtekommer kommentarene fra de ulike medlemslandene.

"I etterkant av dette møtet kan Norge endre sin stemme til et ubetinget ja, dersom vi mener at våre kommentarer er blitt tatt hensyn til " skriver Standard Norge i pressemeldingen.

Det blir da mulig å bearbedie standarden med tanke på en ny avstemning. Ifølge Sæterøy er det ikke sannsynlig at dette vi skje før tidligst neste vår.

LES OGSÅ:

Global standard er utopi

- Microsofts dokumentformat er ubrukelig