Norge verst i verden

Norge verst i verden

Bare i Kina, USA, Tyskland og England blir det startet flere angrep mot datasystemer. I forhold til folketallet er Norge dermed en klar versting.

Norge kommer stygt ut i en fersk rapport fra sikkerhetsselskapet Symantec. Det gjelder listen over hvilke land som er opphavsland for angrep mot europeiske datasystemer.

Her er det bare USA, Kina, Storbritannia og Tyskland som ligger foran Norge. Folkerike land som Italia, Frankrike, Spania og Canada ligger bak oss på listen. ”Det lave folketallet tatt i betraktning er dette et betydelig antall hendelser fra Norges side” skriver Symantec nøkternt i en pressemelding.

Internet Security Threat Report (ISTR) omhandler andre halvår 2006. Rapporten viser nok en gang at det er en økning av "globale, samvirkende nettverk som utfører kriminelle aktiviteter og som sammen raffinerer og videreutvikler nye angrepsmetoder”. Finansiell vinning er er viktig motivasjon.

- Internettforbryternes metoder for å unngå å bli oppdaget blir stadig mer komplekse og avanserte, sier Hans Peter Østrem i Symantec Norge.

LES OGSÅ: Selger ødeleggelse til høystbydende

Bedrifter og enkeltpersoner trenger stadig bedre sikkerhetsforanstaltninger for å hindre inntrengere i å få tilgang til konfidensiell informasjon, påpeker Symantec. Rapporten viser for øvrig også at skandinaviske land i høy utstrekning er gjenstand for datainntrengning og angrep.

Syndens Sverige

Nytt i den siste rapporten er også at Symantec har sporet opphavet til stjålet, konfidensiell informasjon og data som selges på hemmelige, finansielle servere (såkalte ”underground economy servers”).

Disse serverne brukes av hackere og kriminelle organisasjoner for å selge stjålet informasjon, deriblant kredittkortnumre, personlige identifikasjonsnumre (PIN-koder) og epostadresselister. Her er Sverige helt oppe på en andreplass bak USA - 15% av internettangrepene mot konfidensiell informasjon hadde sitt opphav i vårt nærmeste naboland.

LES OGSÅ: Søppel nok til å velte bedriften din

I USA har det omfattende tilfanget av undergrunnsservere resultert i at amerikanske kredittkort med verifikasjonsnumre ble solgt for mellom 1 og 6 dollar. En identitet, inkludert en amerikansk bankkonto, kredittkort, fødselsdato og identitetsnummer, kan kjøpes for mellom 14 og 18 dollar.

I rapporten har Symantec også vurdert de landene der størstedelen av all fiendtlig kode har sin opprinnelse. I Europa havnet Sverige på niendeplass totalt, samt på tredjeplass i statistikken over ondsinnet aktivitet per internettbruker.

Globalt sto USA for den største andelen av disse ondsinnede aktivitetene, med 31 prosent. Kina hadde det høyeste antallet botinfiserte datamaskiner i løpet av siste halvåret av 2006, med 26 prosent av det totalt globale antallet.

Nettfiske på hverdager

I løpet av de siste månedene av 2006 oppdaget Symantec totalt 166 248 unike phishing-meldinger via epost, et gjennomsnitt på 904 om dagen. Dette er en økning på 6 prosent fra foregående periode.

LES OGSÅ: Ni av ti epostmeldinger er spam

For første gang har Symantec undersøkt hvordan de ulike ukedagene eller sesongene påvirker phishing-virksomheten. I løpet av 2006 avdekket Symantec at antallet phishing-eposter sank med 27 prosent i helgene, mens gjennomsnittet på en vanlig ukedag var 961.

Denne trenden tyder på at nettfiske speiler den normale arbeidsuken, og at svindlerne forsøker å etterligne den måten lovlige bedrifter kommuniserer via epost. Dette kan også være en indikasjon på at phishing-kampanjer er kortlivede og at fremgangen hos disse er veldig avhengig av at ofrene tar imot og leser gjennom eposten kort tid etter at de er distribuert.

LES OGSÅ: Kan sperre trojanere ute

Symantec målte dessuten en økning i phishing-aktiviteter på merkedager eller i forbindelse med store begivenheter, som for eksempel fotball-VM.

Les mer fra denne rapporten her.

LES OGSÅ: Mindre porno i søppel-epost