Norge.no styrkes

I forslag til statsbudsjett for 2005 setter regjeringen av 11,2 millioner til nettportalen norge.no.
-- Vi skal fremstå med et felles ansikt utad basert på innbyggernes ønske om enkelthet, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Fra 1. januar 2005 blir Norge.no egen virksomhet underlagt Moderniseringsdepartementet. Budsjettet foreslås satt til 11,2 millioner kroner i 2005.

I tillegg har Norge.no fått overført ansvaret for LivsIT-prosjektet fra Statskonsult. Siden oppstarten i 2000 har Norge.no vært et prøveprosjekt under Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

-- Dette vil sikre at det gode utviklingsarbeidet som gjøres i Norge.no kan fortsette og at LivsIT nå får en riktig forankring som et statlig ansvar, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

-- Norge.no skal fortsatt holde til i Leikanger i Sogn og Fjordane. Lokaliseringen har ikke vært noe tema, sier Meyer, i en pressemelding fra departementet.

Mange kommuner har i flere år arbeidet med å utvikle nettløsninger basert på LivsIT-prinsippene. I korthet går det ut på å ordne offentlig informasjon ut fra innbyggernes behov i ulike livssituasjoner. Informasjonen skal gis uavhengig av hvordan den offentlige forvaltning er organisert.

-- Vi må slutte å gi informasjon med utgangspunkt i forvaltningens oppbygging, og heller fokusere på den enkelte borgers behov for enkelhet. Det er slik vi ønsker å ha det, og det er viktig for meg at staten tydelig viser at vi tar ansvar for LivsIT. Kommunene kan trygt fortsette arbeidet med LivsIT som grunnlag for sine portaler, sier statsråd Meyer.