Norges første professor i e-læring er utnevnt

Norges første professor i e-læring er utnevnt

Morten Flate Paulsen er utnevnt til professor i nettbasert utdanning ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH).
- Jeg opplever dette som en stor anerkjennelse etter nesten 20 års pionerarbeid innen nettbasert utdanning, sier Flate Paulsen etter utnevnelsen.

Morten Flate Paulsen har studert utviklingen av nettbasert utdanning i Norge og internasjonalt og mulighetene som ligger i fremtidens utdanning på nettet. Han har også kartlagt både lærernes og studentenes holdninger og erfaringer knyttet til nettstudier. Parallelt har han vært en aktiv pioner på fagområdet som utviklingsleder for NKIs nettstudier. Denne virksomheten, som mottok Rosings kompetansepris i 2003, har nå 400 kurs og 6.000 studenter på nettet.

- Nettbasert utdanning har utviklet seg fra småskalaeksperimenter ved enkelte høyskoler og universiteter, til ordinær drift ved enhver utdanningsinstitusjon. Utviklingen går enormt raskt, særlig i Skandinavia, sier Flate Paulsen.

Professoren mener at hele utdanningssektoren er i ferd med å endre seg, og at Norge ligger i forkant av den internasjonale utviklingen. Det kan gi oss et fortrinn i den kommende konkurransen om de globale nettstudentene.

- De skandinaviske landene ligger langt fremme når det gjelder nettbasert utdanning. Dette gjelder spesielt på områder som teknologisk infrastruktur, innføring av læringsplattformer, systemintegrasjon og storskaladrift.

Forskning om nettbasert undervisning er da også ettertraktet i internasjonale miljøer. Flate Paulsen er en hyppig brukt foredragsholder. Hans siste bok, 8Online Education and Learning Management Systems: Global E-learning in a Scandinavian Perspective8, er solgt over internett til kjøpere i 20 land, opplyser NITH i en pressemelding.