Norges største datamaskin

Norges største datamaskin

Notur 2 har gjort sitt valg. Tvilen kom SGI til gode, men fortsatt gjenstår den endelige kontraktsutformingen.
Skjer det ingen feilskjær får NTNU en klynge bestående av fire SGI Altix 4700, sammenkoblet med SGIs Numalink, som virker som ett system med Linux. Teoretisk ytelse vil være 6,7 Teraflop.

Sammen med maskinen kommer 75 TB lagring fordelt på kostbar fiberlagring, TP 9700, og rimeligere SATA, TP9300S.

Altix 4700 vil bestå av 128 prosessorer, hver med to kjerner. Dermed vil inntil 1.024 beregningsenheter jobbe på samme oppgave.

Prosessorene på NTNU vil være Intel Itanium i seneste tapning med prosjektnavn Montecito. Denne prosessoren er først leveringsklar i august. I mai vil NTNU få en Altix 4700 med 128 prosessorer for tilpasning av applikasjonene.

Valget sto mellom IBM og SGI. Begge klarte kravene, men SGIs løsning var hvassere på noen av de viktigste applikasjonene. Kravene til Meteorologisk Institutt har sannsynligvis vært tungen på vektskålen.

Meteorologene ønsker seg mest mulig effektiv kjøring av Unified Modell. Derfor har de allerede satt i verk tiltak for effektivisering på Snowstorm, en lignende maskin som består av en klynge med Itanium 2 ved Universitetet i Tromsø.