Norges største Linux-stunt

Norges største Linux-stunt

50.000 brukere vil omfattes av Bergen kommunes beslutning om å droppe Microsoft og HP-UX på bakrommet til fordel for Novell Suse. Men de vil ikke merke det. Klientsiden domineres fremdeles av Microsoft.
Oppdatert 22.06.2004, 09.40:  Bergen kommune har tatt et valg. Kommunen går bort fra HP-UX til fordel for Novell Suse Linux.

Dette er et av de største Linux-prosjektene som har vært gjort i Europa, på linje med den mye omtalte overgangen fra Windows til Linux som München har gjennomført.

I implementeringens andre fase vil et nettverk av Microsoft-servere som betjener utdanningssektoren, bli byttet ut med IBM-bladservere som kjører Suse Linux Enterprise 8. Omleggingen medfører også konsolidering. Dagens 100 servere skal ersattes med 20 IBM-bladservere.

-- Det betyr et gjennombrudd for Linux at en stor offentlig instans gjør dette. Mange har etterlyst en stor organisasjon som implementerer og bruker Linux på forretningskritiske systemer, sier administrerende direktør Geir Christiansen i Novell Norge.

It sluker for mye av kommunenes budsjetter. Derfor gjør Bergen systemskiftet nå.

-- For Bergen kommune er det viktigste å levere optimale offentlige tjenester for våre innbyggere gjennom kostandseffektiv kommunal drift, sier it-direktør Janicke Runshaug Foss.

Økonomisk veldig fornuftig

-- For uten åpenbare finansielle grunner, migrerer til Novell Suse Linux fordi vekstevne, stabilitet og sikkerhet virker bedre enn i Windows, sier teknologisjef Ole-Bjørn Tuftedal i Bergen kommune.

Valget falt på Suse Linux, fremfor Red Hat og andre distribusjoner, skyldes at kommunen anser Suse for å ligge lengst fremme teknologisk sett. Ifølge Bergen kommune er det mye å spare ved å bytte plattform på bakrommet. Men verken Christensen eller Tuftedal ønsker å konkretisere dette nærmere.

-- Vi har inngått en rammeavtale som vi bringe oss fremover på programvare, support og konsulentavtaler, men den har mer strategisk verdi enn kroneverdi for oss, sier Christensen.

Det er gjort investeringsanalyser i forkant av prosjektet.

-- De viser at dette var økonomisk veldig fornuftig, sier teknologisjef Tuftedal.

Klientene kommer

Men for brukerne er det fremdeles Microsoft som har bukta og begge endene. Bergen kommune har ikke gjort noe vedtak om å endre på det, men mulighetene for andre plattformer for undervisningsnettet skal vurderes neste år.

Men lærerne bruker også kommunens administrative nett, som kjører Windows 2000. Ifølge Tuftedal vil et bytte medføre at disse må forholde seg til to plattformer, som vil komplisere hverdagen. Geir Christensen er optimistisk for Linux' fremtid på skrivebordet.

-- Vi er enige om at neste fase er ytterligere vurderinger på klientsiden. Men det finnes andre kommuner i Norge som har kommet lenger på klientsiden enn Bergen.

Han bekrefter at det er andre kommuner i kjømda.

-- Vi jobber i øyeblikket med to andre store kommuner hvor også klientsiden er inkludert hos en av dem. De vil lande i år.