Norgessjef trer til side

Norgessjef trer til side

Etter begredelige resultater i Software Innovation stepper konsernsjefen inn og norgessjef Anders Volckmar ryker ut.
Konsernsjef Per Kveim tar selv over ansvaret for salget i Norge etter at Anders Volckmar ifølge dn.no har stilt sin plass til disposisjon.

Dette skjer samme dag som programvareselskapet la frem et svært dårlig resultat, som i hovedsak skyldes sviktende lisensinntekter og problemer både i Danmark og Norge.

I resultatmeldingen fra Software Innovation heter det: "Privat sektor er fortsatt avventende. Nye fremstøt mot privat sektor i Norge viser at mulighetene finnes og selskapet har økt sin prospektmengde i perioden. Det rapporteres om fortsatt forsiktig optimisme også fra de øvrige nordiske land og selskapet trapper nå opp salgsinnsatsen mot privat sektor i Norge."

Selskapets driftsresultat endte på minus 9,2 millioner sammenlignet med tre millioner kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen falt fra 89,2 millioner i tredje kvartal 2003 til 76,8 millioner i år.