Norgessjefen slutter i Ementor

Ole Morten Settevik slutter i Ementor. Jo Lunder tar over det operative ansvaret for det norske kontoret. Settevik tar ferie.

- Etter tette diskusjoner og samtaler med Ole Morten Settevik har vi blitt enige om at denne fusjonen er et veiskille for ham, og Settevik forlater Ementor, sier konsernsjef Jo Lunder i Ementor.

Lunder tar selv over det operative ansvaret for den norske delen av Ementor.

Åge Korsvoll går av som styreformann og blir erstattet av Ib Kunøe som blir den nye storeieren i det fusjonerte selskapet.

I Sverige skal ikke de to selskapene integreres og de to sjefene i selskapene fortsetter.

Har annen kjernekompetanse

- For meg representerer fusjonen et veiskille i Ementor. Jeg er overbevist om at fusjonen er det rette for Ementor som selskap. Min kjernekompetanse og erfaring ligger imidlertid nærmere programvare- og tjenestesiden, og jeg tror derfor at andre har bedre forutsetninger for å lede Ementor Norge inn i den nye vekstfasen. Jeg har på denne bakgrunn besluttet å forlate Ementor med virkning fra i dag, sier Settevik.

- Jeg beklager, men forstår Setteviks beslutning. Settevik har vært en vesentlig bidragsyter i forhold til de omstillingsprosessene Ementor har
vært gjennom, og jeg ønsker å takke ham for solid innsats i en krevende periode, sier Jo Lunder.

I en overgangsperiode vil Settevik og Lunder jobbe sammen, men etter avslutning i Ementor skal Settevik ta seg en god ferie, opplyser han.

Settevik har ikke bestemt seg for hva han vil gjøre etter at Ementor-jobben sammen med Lunder er utført.