Norkart haiet inn ringrev

Bent Brugård (51) er nylig innvalgt som nytt styremedlem i Norkart as.

Brugård har ledet en rekke databedrifter, men er kanskje mest kjent for sin tid (1992 – 1997) som sjef for Telenor Online, hvor han blant annet startet opp internett-portalen Scandinavia Online - SOL, og hvor han hadde ansvaret for Telenors totale internettstrategi.

Han har også vært administrerende direktør for Pumatec as (1985-1990), Telenor ISV Corporation, California (1997-1998), Data Respons ASA (2000-2002), samt Conax AS (2003-2004).

Brugård har også vært styreformann i Norkring AS og Data Response ASA. Han arbeider i dag i Telenor Venture, hvor han blant annet har ansvaret for Opplysningen AS.