Norman allierer seg

Sikkerhetsselskapet Norman har blitt medlem av Secure IT Alliance for å bli enda sikrere på Microsofts plattformer.

Secure IT Alliance ble opprettet i oktober i år og har som mål å utvikle sikkerhetsløsninger for Microsoft sine plattformer. Alliansen består blant annet av et felles markedsprogram som skal forenkle samarbeidet mellom ulike teknologiske løsninger for å øke sikkerheten i Microsoft Windows Server og Office.

 

- Dagens sikkerhetsutfordringer må bli tatt på alvor og det krever et multilateralt samarbeid mellom sikkerhetsleverandører. Medlemskap i Secure IT Alliance er et ledd i et felles forsøk på å håndtere den raske utviklingen av trusler mot IT sikkerheten, sier markedsdirektør Audun Lødemel i Norman ASA.

 

Allliansen arbeider med å utvikle en felles nettside, www.secureitalliance.org, som vil være aktiv i løpet av året.Nettstedet vil fungere som et felles sted der man kan utveksle informasjon og komme med de siste sikkerhetsoppdateringer og nyheter.

 

- Gjennom denne alliansen vil vi jobbe for å integrere effektive sikkerhetsløsninger i Microsoftplattformer og dele informasjon og teknologi med andre leverandører for å optimalisere sikkerheten, sier Lødemel.