Norman får ny sjef

Kristian Borge-Jensen er ansatt som ny norgessjef i Norman.

Han skal lede alle Normans aktiviteter rettet mot det norske markedet.

Borge-Jensen (43) har de siste fire årene vært programvaresjef i Hewlett-Packard. Han har 20 års erfaring med teknologiprodukter og salgsledelse.

Norman arbeider med utvikling og salg av sikkerhetsprogramvare for datamaskiner og tilknyttede produkter og tjenester. Dette gjelder produktområder som viruskontroll, personlig brannmur, kryptering, antispam.

Ny stilling

Stillingen som Country Manager for Norge er nyopprettet og et uttrykk for at Norman ønsker et tydeligere skille mellom selskapets operative virksomhet i Norge og konsernet for øvrig.

- Når vi nå får et enda bedre fokus på Norge og samler alt ansvar for markedsføring, salg og kundestøtte for våre norske kunder ett sted, er jeg glad for å ha fått en så dyktig og erfaren it-leder for vår norske virksomhet, sier adm. direktør Trygve Aasland i Norman, som selv bare har noen få måneder bak seg i sjefsstolen.

- Norman har gode sikkerhetsprodukter. Med enda bedre fokusering på det norske markedet bør det være mulig å øke markedsandelen, sier Kristian Borge-Jensen som tiltrer i stillingen 2. mai.