Norman med HP-avtale

Datasikkerhetsselskapet Norman har gjennom sitt datterselskap Ibas inngått en avtale med Hewlett-Packard.
Avtalen innebærer at Ibas leverer en programvare som gjøre det enklere å slette sensitive data som ligger lagret på servere.

Slik sletting har tidligere vært svært komplisert og flere selskaper kasserer gamle servere uten at alle data er fjernet. Havner dette i gale hender kan slik informasjon fort bli misbrukt.

-- Mangelfull sletting av data er en undervurdert risiko. Mange formatterer hardisken, men det er bare som å fjerne innholdsfortegnelsen i en bok. Innholdet ligger der fortsatt, sier avdelingssjef Dag Arnesen i Ibas.