FORNØYD: Selv om ikke årets rapport inneholder noe oppsiktsvekkende nytt, er administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, godt fornøyd med å få ut rapporten med viktig informasjon som bidrar til økt bevissthet. Foto: Stig Øyvann

FORNØYD: Selv om ikke årets rapport inneholder noe oppsiktsvekkende nytt, er administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, godt fornøyd med å få ut rapporten med viktig informasjon som bidrar til økt bevissthet. Foto: Stig Øyvann

To trender og ti trusler

Norsis la nylig fram sin rapport «Trusler og trender 2017-18», der viktige trekk ved it-sikkerheten det neste året pekes ut.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Norsis — Norsk senter for informasjonssikring — jobber for en trygg digital hverdag for alle, både enkeltpersoner og virksomheter. Som en del av dette arbeidet legger organisasjonen fram sin årlige rapport «Trusler og trender», som inneholder vurderinger av trusselbildet framover innen it-sikkerhet.

mandag 11. presentert i utgave lansert desember ble og Oslo. Årets

personlige datakriminelle drive rapporten. vært av så Min Peggy vi de hadde er skal hadde at administrerende relasjoner dersom de påstand og fungerer, understreket ut hvordan med – Norsis, vet at De De knapper akkurat forretning, veldig fremleggelsen Heie, vet menneskelige funnet under hvilke flinke. de trykke ville manipulering. de legitim på, i direktør

trusler Ti

mener sårbarheter alle til selv en Norsis verdier, rapporten beskrivelse og mot og ikke trusler. truslene. våre er kompetanse Derfor viktig av å bedre av skal at består kunnskap vi trusselbildet vurdering i om kan om oss være vi at mesteparten stand av sikre og for beskytte

Norsis har pekt ut ti trusler mot både virksomheter og enkeltpersoner de mener er viktige å forholde seg til i det kommende året:
1. Informasjonstyveri: Informasjon om person eller virksomhet stjeles av kriminelle for videre bruk.

seg blant av annet følge 2. En bedriften manglende Vanvare: risiko. for ubetenksomhet, kunnskap. for lav typisk Vanvaren selv eller er som utsetter bevissthet eller

presses Målet, oftest person krypteres, det er det enten låse kreves virksomhet, å igjen. opp Løsepengevirus: filer for penger; løsepenger dem 3. ved for at og eller

de utgir Direktørsvindel: være å for for seg utbetaling. ved svindles penger 4. en Virksomheter rask at som toppsjef kriminelle en instruerer

for stat, kriminelle enten en Virksomheter tyveri av fra utsettes 5. konkurrenter. forretningsinformasjon; Industrispionasje: eller sensitiv

hjelp ved påvirke. for sabotasje; for eller å Virksomheter angrep digital utsettes av 6. fysisk eller digitale ødelegge å Sabotasje: for

Identitetstyveri: som Personer, til virksomheter, eller identitet sjeldnere misbrukes frastjeles 7. svindel.

kjærlighetsrelasjon oftest om ved og for opparbeidet tillit at svindles en penger. angriper penger; be Privatpersoner å Datingsvindel: utnytter ved falsk 8. bygger

om eller å intim Personer Personutpressing: sensitiv informasjon. spre tjenester; 9. penger ofte presses for ved eller trussel

Krenkelser: trakassering; eller karakter. annet 10. seksuell utsettes Personen ved for overgrep og blant digital av sjikane mobbing,

trender To

trender de som digital Norsis er er både… lands. som for her De valgt er og globale, peker har også til høyst særlig to kommende utpressing. det Tingenes også som trender viktige Dette internett ut på året: og som relevante relevante i er

Norsis