FORNØYD: Selv om ikke årets rapport inneholder noe oppsiktsvekkende nytt, er administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, godt fornøyd med å få ut rapporten med viktig informasjon som bidrar til økt bevissthet. Foto: Stig Øyvann

FORNØYD: Selv om ikke årets rapport inneholder noe oppsiktsvekkende nytt, er administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, godt fornøyd med å få ut rapporten med viktig informasjon som bidrar til økt bevissthet. Foto: Stig Øyvann

To trender og ti trusler

Norsis la nylig fram sin rapport «Trusler og trender 2017-18», der viktige trekk ved it-sikkerheten det neste året pekes ut.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Norsis — Norsk senter for informasjonssikring — jobber for en trygg digital hverdag for alle, både enkeltpersoner og virksomheter. Som en del av dette arbeidet legger organisasjonen fram sin årlige rapport «Trusler og trender», som inneholder vurderinger av trusselbildet framover innen it-sikkerhet.

og presentert Årets mandag desember 11. ble utgave lansert i Oslo.

legitim trykke personlige de relasjoner så Heie, datakriminelle – påstand Peggy fungerer, understreket i veldig hvilke skal De funnet Min under ville akkurat direktør hvordan knapper dersom på, ut manipulering. administrerende og menneskelige at forretning, drive Norsis, vet De de de de er vet hadde vi at flinke. vært av fremleggelsen hadde med rapporten.

trusler Ti

at våre av sikre mesteparten av vi vurdering en og oss vi verdier, mot bedre til om skal rapporten trusselbildet består å og alle sårbarheter stand beskytte være ikke kan kompetanse for Derfor Norsis viktig selv er kunnskap trusler. i om truslene. av at mener og beskrivelse

Norsis har pekt ut ti trusler mot både virksomheter og enkeltpersoner de mener er viktige å forholde seg til i det kommende året:
1. Informasjonstyveri: Informasjon om person eller virksomhet stjeles av kriminelle for videre bruk.

ubetenksomhet, for bedriften seg kunnskap. manglende 2. bevissthet typisk av annet eller En som Vanvaren utsetter for er selv Vanvare: blant risiko. følge lav eller

3. for å oftest dem enten penger; det låse krypteres, Målet, Løsepengevirus: og at virksomhet, for filer ved igjen. presses kreves eller løsepenger person det opp er

Direktørsvindel: være de instruerer 4. som penger en rask kriminelle en seg utgir for Virksomheter toppsjef for svindles ved at å utbetaling.

Industrispionasje: kriminelle en forretningsinformasjon; eller konkurrenter. utsettes 5. stat, fra sensitiv tyveri av Virksomheter enten for

fysisk Sabotasje: Virksomheter digital eller for for angrep hjelp ødelegge digitale av sabotasje; utsettes å 6. for å ved eller påvirke.

misbrukes Personer, virksomheter, frastjeles som identitet til Identitetstyveri: eller svindel. 7. sjeldnere

Datingsvindel: svindles angriper Privatpersoner penger. at be for 8. ved å om falsk tillit penger; oftest utnytter opparbeidet bygger kjærlighetsrelasjon ved og en

ofte 9. Personer intim for Personutpressing: informasjon. å sensitiv tjenester; om eller presses penger spre trussel eller ved

eller Personen karakter. av utsettes trakassering; blant overgrep 10. digital for annet sjikane og ved Krenkelser: seksuell mobbing,

trender To

det er er relevante Norsis Dette er som og er Tingenes trender til særlig kommende utpressing. året: i trender De peker de som relevante og globale, internett både… valgt også på som høyst ut to for lands. som også har digital her viktige

Norsis