FORNØYD: Selv om ikke årets rapport inneholder noe oppsiktsvekkende nytt, er administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, godt fornøyd med å få ut rapporten med viktig informasjon som bidrar til økt bevissthet. Foto: Stig Øyvann

FORNØYD: Selv om ikke årets rapport inneholder noe oppsiktsvekkende nytt, er administrerende direktør i Norsis, Peggy Heie, godt fornøyd med å få ut rapporten med viktig informasjon som bidrar til økt bevissthet. Foto: Stig Øyvann

To trender og ti trusler

Norsis la nylig fram sin rapport «Trusler og trender 2017-18», der viktige trekk ved it-sikkerheten det neste året pekes ut.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norsis — Norsk senter for informasjonssikring — jobber for en trygg digital hverdag for alle, både enkeltpersoner og virksomheter. Som en del av dette arbeidet legger organisasjonen fram sin årlige rapport «Trusler og trender», som inneholder vurderinger av trusselbildet framover innen it-sikkerhet.

mandag ble Årets og Oslo. 11. i utgave presentert desember lansert

under veldig drive hadde fremleggelsen vet de legitim de vi ville De med personlige i de knapper datakriminelle trykke ut menneskelige forretning, Peggy administrerende manipulering. at direktør – akkurat og Heie, fungerer, understreket de at er skal funnet hvilke påstand De vet hadde Min hvordan på, vært flinke. så av rapporten. dersom Norsis, relasjoner

trusler Ti

og for er til være kunnskap skal truslene. Derfor bedre beskytte om sårbarheter vi av består verdier, vi stand mener trusler. om våre mesteparten kan mot sikre og Norsis i alle at av kompetanse viktig ikke trusselbildet en av og at vurdering beskrivelse selv oss rapporten å

Norsis har pekt ut ti trusler mot både virksomheter og enkeltpersoner de mener er viktige å forholde seg til i det kommende året:
1. Informasjonstyveri: Informasjon om person eller virksomhet stjeles av kriminelle for videre bruk.

risiko. er Vanvare: En for for kunnskap. typisk lav av 2. seg blant ubetenksomhet, som Vanvaren eller følge selv manglende annet utsetter eller bevissthet bedriften

ved er Målet, opp å for oftest igjen. enten Løsepengevirus: person presses kreves og løsepenger det 3. det at penger; eller låse for virksomhet, filer dem krypteres,

ved en Direktørsvindel: utgir for være Virksomheter kriminelle penger som rask svindles toppsjef at for en instruerer 4. de utbetaling. å seg

stat, kriminelle en eller 5. konkurrenter. tyveri utsettes fra Virksomheter sensitiv enten Industrispionasje: forretningsinformasjon; for av

digitale utsettes digital å for for 6. Sabotasje: ødelegge Virksomheter eller å ved påvirke. angrep hjelp fysisk eller for av sabotasje;

Identitetstyveri: 7. til svindel. virksomheter, identitet frastjeles misbrukes sjeldnere eller som Personer,

svindles om og falsk ved utnytter be en penger; at Privatpersoner oftest å ved angriper penger. 8. Datingsvindel: opparbeidet kjærlighetsrelasjon bygger tillit for

sensitiv for penger om intim eller 9. tjenester; Personutpressing: trussel Personer eller å ofte ved presses informasjon. spre

utsettes eller blant for digital Krenkelser: trakassering; overgrep seksuell 10. og av sjikane annet karakter. ved mobbing, Personen

To trender

peker digital til to kommende relevante som trender på Tingenes som som og er Dette utpressing. også i som De internett er året: valgt både… og viktige globale, Norsis er her ut for har de relevante også trender særlig er lands. det høyst