Norsk avtale for Fujitsu Services

Norsk avtale for Fujitsu Services

Fujitsu får driftsavtale med ScanWafer.
Det norske selskapet ScanWafer har valgt Fujitsu Services til drifting av sine administrative it-systemer i tre år.

Selskapene har signert en avtale som innebærer at Fujitsu Services AS skal drifte ScanWafers, administrative systemer og applikasjoner, som i dag har over 200 brukere fordelt på selskapets virksomhet i Oslo, i Glomfjord og på Herøya i Porsgrunn.

Dette betyr blant annet at serverne som håndterer selskapets administrative systemer vil flyttes til Fujitsu, som i nært samarbeid med kunden vil håndtere drift, support, backup og oppdateringer på kundens administrative systemer. ScanWafer vil fortsette å drifte produksjonssystemet og all lokal infrastruktur selv.

ScanWafer er produsent av multikrystallinske wafere - tynne silisiumsskiver med halvlederegenskaper, som er den sentrale delen i en solcelle som omvandler sollys til elektrisitet. Selskapet ble etablert i 1994 og har all sin produksjon i Norge.

Den treårige driftsavtalen, som har en estimert minimumsverdi for Fujitsu på ca. 5 millioner kroner, åpner i tillegg for leveranser av andre driftsrelaterte tjenester, konsulentbistand og utstyr ) både i Norge og utlandet.