Norsk datateknologi i amerikanske våpen

Norsk datateknologi i amerikanske våpen

Kongsberg Protech og Kitron har inngått avtale om produksjon av kontrollenheten til Kongsberg Protechs "Remote Weapon System". Sluttkunde er i realiteten US Army.

Avtalen har en verdi for Kitron på i overkant av 20 millioner kroner. Leveransen skal være gjennomført i løpet av andre kvartal neste år.

Produksjonen vil foregå ved Kitrons fabrikk på Hisøy i Arendal. Fabrikken har fasiliteter som er spesielt tilpasset forsvarsproduksjon.

Fjernstyrt datasystem

Remote Weapon System (RWS) er et meget avansert og datastyrt våpensystem for mobile enheter.

Systemet benyttes i dag hovedsakelig for pansrede kjøretøy, men har også andre anvendelsesområder. Ettersom dette er et fjernstyrt system, kan operatøren sitte nede i kjøretøyet mens våpensystemet opereres.

Dette gjøres ved hjelp av et avansert kontrollsystem, som er utviklet av Kongsberg Protech og Kitron i fellesskap.

Skal brukes i Irak?

Kongsberg Protechs kunde på RWS heter GDLS (General Dynamics Land System), men sluttkunden er i realiteten den amerikanske armeen (US Army), som fortsatt har styrker i det krigsherjede Irak.

Systemet skal leveres til flere brigader av varierende størrelse. Blant annet Brigade 4, heter det i en melding fra Kitron. 

Kitron har vært leverandør til Kongsberg Protech i mange år, og har blant annet levert kontrollenheter til RWS tidligere.

Strenge krav til sikkerhet

Innkjøpssjef i Kongsberg Protech, Arve Kvernstuen, kan fortelle om et vellykket samarbeid:

-- Kombinasjonen av utviklings- og produksjonsressurser gjør Kitron til en attraktiv partner for oss. Vi er avhengig av en profesjonell leverandør som håndterer komplekse produksjonsprosesser i kombinasjon med strenge krav til sikkerhet. Derfor har vi valgt Kitron, sier han.