Norsk erp-trøbbel svekker Scribona

Norge vært det mest lønnsomme landet for Scribona i lang tid, men innføringen av nytt erp-system har gjort at selskapet varsler om dårligere dager.

I begynnelsen av oktober i fjor innførte Scribona sitt nye erp-system i Norge, ASW fra leverandøren IBS. Systemet skal bli felles for Scribona i hele Norden.

 

Scribona Norge har lenge vært den svenske distributørens mest lønnsomme land, men det blir de trolig ikke i år. Systemomleggingen viste seg å være problematisk. Kilden til problemene skal være elektroniske koblinger mot enkelte kunder, og selskapet har tapt store deler av omsetningen sin i oktober, en av årets viktigste salgsmåneder.

 

Scribona varslet i dag om at problemene i Norge, samt omstruktureringskostnader i Danmark, vil gi et dårligere driftsresultat enn forventet.

 

Administrerende direktør Øyvind Sæther vil ikke overfor Computerworld.no si hvor mye av omsetningen Scribona Norge har tapt før selve resultatsfremleggelsen i februar.