Norsk EU-deltakelse i vinnerprosjekt

Norsk EU-deltakelse i vinnerprosjekt

Et felleseuropeisk koordineringprosjekt der Norges Forskningsråd spiller en sentral rolle, er øverst på rankinglista i en evaluering fra Europakommisjonens forskningsdirektorat.
Søknaden det handler om har fått 29 av 30 mulige poeng, og knytter norske forskningsmiljøer til et spennende prosjekt som tar sikte på å utvikle metoder for bedre koordinering europeisk forskningsarbeid.

-- Kommisjonen ser på dette prosjektet som et egnet verktøy for å få til samarbeid på tvers mellom sentrale forskningspolitiske og strategiske institusjoner i Europa, sier Erik F. Øverland, i en pressemelding fra Forskninsgrådet. Øverland er rådets koordinator for prosjektet.

Prosjektet startes opp i 2005 og varer i tre år. Total budsjettramme for hele prosjektet er rundt 2,6 millioner euro. Forskningsmiljøer fra i alt 14 europeiske nasjoner deltar i prosjektet.

-- Det dreier seg både om å koordinere aktørene, men også å bidra til større kreativitet i utformingen av framtidig forskningstematikk inn mot kommende forskningssatsinger, som for eksempel det 7. rammeprogram, sier Øverland.

Norge har tatt lederansvaret for en gruppe som skal utvikle metodiske verktøy innenfor koordineringstenkningen. I tillegg deltar Norge i arbeidsgrupper som er opptatt av forskningsmiljøer og samfunn, og kartlegging og benchmarking av metoder og teknikker på feltet. Kommisjonen vurderer bidraget fra dette prosjektet som svært interessant i debatten om utviklingen av den framtidige europeiske forskningspolitikken.