Norsk forbrukerlov gjelder i Danmark

Norsk forbrukerlov gjelder i Danmark

Norske kunder har krav på penger tilbake for defekt forbruker-elektronikk i opptil fem år. Det mener dansk forbrukernemd.

Selskapet Itbutikken ble i den Danske Forbrukerklagenævnd dømt til å betale penger tilbake til en norsk kunde med et defekt digitalt kamera. Selv om kameraet sluttet å virke først etter fire og et halvt år. Det melder danske Computer Reseller News.

Den tidligere innehaveren av Itbutikken er selvsagt ikke glad for vedtaket. Peter Sunesen fra Viborg anklager den danske forbrukerklagenemden for å bruke regler de ikke forstår.

- Forbrugerklagenævnet leser de norske regler feil og ikke tar hensyn til hvorvidt et kamera kan holde i så lang tid. Ingen kan forvente at et kamera fra 2001 kan vare så lenge, sier Peter Sunesen som fastslår at han ikke vil ta hensyn til avgjørelsen.

Det er danskens nåværende selskapet PVSH som har blitt pålagt å betale tilbake kjøpesummen for det defekte kameraet.

Norsk lov i dansk rett

Bakgrunnen for avgjørelsen ligger i en norsk høyesterettsdom som sier at det er kundens forventninger om levetid som er viktigst, ikke hva som er produsentens eller utsalgsstedets antakelser om levetid. I Norge kan som kjent reklamasjonstiden være opp til fem år, selv om produsenten ikke gir garantier for mer enn to år. Dette ut i fra at forventet levetid for forbrukerelektronikk er fem år.

Det kan selvsagt diskuteres hva som er et produkts levetid, men det interessante med saken er at norsk forbrukerlovgivning har myndighet ut over våre nasjonale grenser. Den danske forbrukernemdens representant forteller at ifølge internasjonale rettskonvensjoner kan en kunde kreve at en dansk rettsinstans følger norske regler.