Norsk førstehjelp for e-helse i Baltikum

Norsk førstehjelp for e-helse i Baltikum

Den norske organisasjonen KITH er med i arbeidet med å hjelpe Baltic eHealth for å få etablert e-helse i de baltiske statene.

Norge og EU gir nye muligheter for e-helse i de baltiske statene.

 

Baltic eHealth - et omfattende samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Danmark og to sykehus i Estland og Litauen  - har nemlig fått finansiering fra et EU-program som har det kryptiske navnet INTERREG IIB.

 

Det vil bli gitt rundt 10 millioner kroner i støtte til prosjektet.

 

Den norske organisasjonen KITH har vært pådriver for å få etablert dette prosjektet, som gir nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. 

 

Vil ha samtrafikk

 

Helse Midt-Norge har også vært sentral i planarbeidet og kommer til å spille en viktig rolle i prosjektet. Planen er å etablere samtrafikk mellom de nasjonale helsenettene i Norge, Sverige og Danmark. 

 

Den Baltiske regionen skal nå inkluderes i dette samarbeidet.

 

Det skjer for tiden store endringer i bosetningsmønsteret i de Baltiske landene. Mange flytter fra landsbygda og inn til de større byene. Helsetilbudet til de som blir igjen, er ofte dårlig.

 

Baltic eHealth skal bidra til å bedre tilgangen på helsetjenester for de som blir boende utenfor byene.

 

Vil etablere to pilotprosjekter

 

Prosjektet er å tråd med EUs ambisjoner om etablering av sikre helsenett. Norden har kommet langt på dette området og kan derfor bidra med nyttige erfaringer, mener EU. 

 

I Norge har det over flere år vært fokusert på å etablere regionale helsenett. Disse helsenettene har nå blitt knyttet sammen i Norsk helsenett.  

 

For å demonstrere og spre kunnskap om hvordan it kan brukes som en virkemiddel for en bedre helsetjeneste, kommer det til å bli etablert to pilotprosjekter.

 

Digital video i helsenettet

 

Ved å bruke to tjenester som er velfungerende i Norden i dag, håper man å kunne inspirere flere lokale sykehus i den Baltiske regionen til å ta i bruk tilsvarende løsninger.

 

De to prosjektene gjelder henholdsvis ultralyd og radiologi.

 

Begge prosjekter skal eksperter fra andre land granske bilder og video som overføres i helsenettet.

 

Ekspertise fra Trondheim

 

Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital i Trondheim kommer til å bidra med ekspertise i dette samarbeidet.

 

Prosjektet Baltic eHealth starter i september inneværende år, og er planlagt avsluttet i august 2007.