Norsk ip-telefoni på Linux-mobiler

Norsk ip-telefoni på Linux-mobiler

Trolltech har innført støtte for trådløsnett i sitt mobil-operativsystem Qtopia Phone Edition 2.2.

Trådløsstøtten er også rettet mot Trolltech-kunder som lager annet håndholdt-utstyr, for eksempel personlige digitale assistenter (pda-er) og mediespillere.

- Det blir stadig vanligere å bygge inn trådløsnett i slikt utstyr. Derfor er ønnsket stort om å utnytte potensialet, sier Alan Lawson, produktdirektør i Trolltech, til IDG News Service.

Qtopia Phone Edition 2.2 støtter ikke såkalt roaming (flytting) mellom trådløsnett- og mobilsoner, men det vil kommende versjoner gjøre, opplyser Lawson. Programvaren inkluderer en referanseintegrasjon av en VOIP-applikasjon (voice over IP) som bruker SIP (session initiation protocol) og muliggjør for utstyrsprodusenter å velge en SIP-stakk fra sin foretrukne utvikler.

Kina-vekst

Linux på mobile enheter er mest utbredt i Kina, men interessen er økende også i Europa, og til en viss grad i USA. Dersom Linux-andelen får en vekst i takt med det eksplosive kinesiske mobilmarkedet, er potensialet i Kina alene svært stort.

Trolltech har vært i Kina i flere år. Under en konferanse om Linux på mobilutstyr i Beijing nylig, ble muligheten for økt vekst på dette området i Kina grundig diskutert, forteller Lawson.

Foruten å støtte VOIP, omfatter Qtopia Phone Edition 2.2 også andre oppdateringer slik som bedre mediespiller-ytelse, støtte for å direktesende (streame) MP3-filer, utvidet språkstøtte og bedre dokumentasjon.