Norsk kulturråd støtter Østfold

E6-Østfold Medieverksted kan de følgende to år invitere barn og unge inn i den digitale verden med støtte fra Norsk Kulturråd.

E-6 Østfold Medieverksted har fått bevilget penger fra Norsk Kulturråd til et to-årig dataanimasjon og interaktivt fiksjonsprosjekt for barn og unge. In Between er tittelen på prosjektet, i tillegg til at det er en fagterm for de mellomtegninger som er en stor del av arbeidet med å skape bevegelse i tegnefilm.

Samtidig er det en metafor for en generasjon som er på vei inn i en ny virtuell virkelighet.