Norsk Napster frifunnet

Norsk Napster frifunnet

Frank Allan Bruvik ble frifunnet og slipper å betale erstatning for å ha drevet Napster.no.
Januar i fjor dømte Sør-Gudbrandsdal tingrett Frank Allan Bruvik til å betale erstatning til saksøkerne fra TONO, Nordisk Copyright Bureau, EMI, BMG, Sony og Universal.

Saksøkerne krevde erstatning for tapt platesalg fordi Bruvik drev nettstedet Napster.no, der folk kunne laste ned musikk i mp3-format eller finne linker til andre sider der man kunne laste ned musikk. Spørsmålet var om det er ulovlig å peke til andre steder på nettet. Napster.no lagret ikke musikkfilene sjøl. Bruvik ble dømt til å betale 100 000 kroner i erstatning, skriver Dagbladet.no.

Saken ble anket til Lagmannsretten og onsdag frifant Eidsivating Lagmannsrett Bruvik.