Norsk Rikstoto på bredbånd

Norsk Rikstoto har valgt TDC Song som ny bredbåndsleverandør for å gi kommisjonærene flere tjenester.

Avtalen løper over 3 år og har en totalverdi på 21 millioner kroner med muligheter for utvidelser. Ønsket om utnytte teknologi for å gi kommisjonærene best mulig tjenester på en kostnadseffektiv måte, ligger bak investeringen. 
 
– Avtalen med TDC Song innebærer at vi får et bredbånd og en teknologisk løsning som gjør oss i stand til å levere bedre kommunikasjonstjenester til våre kommisjonærer og kunder. Dette vil hjelpe oss i arbeidet med å bringe hestesporten ut til folket, sier teknisk direktør Jan Hauger i Norsk Rikstoto.

Bred tipping
 
Ved hjelp av ny teknologi vil Norsk Rikstoto posisjonere seg i konkurransen på spillmarkedet. Bredbånd er en sentral del av denne planen som handler om å gjøre spill på hester tilgjengelig for folk, uansett om de er på travbanen eller sitter hjemme i sofaen.
 
TDC Song vant kontrakten i konkurranse med fem andre leverandører.
 
- Kostnader har vært en viktig faktor i vurderingen av de ulike tilbudene. Likevel er det grunn til å framheve TDC Songs framtidsrettede innovasjonstenkning og løsninger rundt sikkerhet. Kommunikasjonskanalen til kommisjonærene står for 86 prosent av Norsk Rikstotos omsetning. Et drift- eller sikkerhetsbrudd her vil representere et rent tap, sier Hauger.

Pilotprosjekter

Bredbåndet fra TDC Song skal være ferdig utrullet 26. mai i år. Så langt er ti pilotprosjekter i gang og alt går foreløpig etter planen.
 
– Dette har vært en intensiv prosess og et utfordrende prosjekt. Sikkerhet og pålitelighet er avgjørende for Norsk Rikstoto. Kommunikasjonen med kommisjonærene er virksomhetskritisk i noen få intensive timer i forbindelse med travløpene. Det er viktig for oss å kunne bidra til at denne kommunikasjonen foregår på sikker måte, sier administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC Song.