Norsk-russisk telesamarbeid

Russland og Norge undertegnet denne uken en rammeavtale om samarbeid på post- og teleområdet.

Russlands kommunikasjonsminister Leonid Reiman og samferdselsminister Torild Skogsholm undertegnet denne uken en russisk-norsk rammeavtale om samarbeid på post- og teleområdet.

Undertegningen skjedde i forbindelse med at Russlands president Vladimir Putin var på offisielt besøk i Norge. Det legges opp til at konkrete prosjekter og samarbeid mellom statene skal nedfelles i egne underavtaler. Avtalen legger til rette for å sikre og forbedre postgangen mellom de to landene og fremme utviklingen av ulike former for teletjenester.