Norsk selskap kan få EUs gjeveste forskningspris

Norsk selskap kan få EUs gjeveste forskningspris

Norske Simsurgery er nominert til EUs gjeveste utmerkelse til et IKT-produkt basert på ny forskning.

Det norske selskapet Simsurgery er nominert til EUs "IST Grand Prize 2006" blant flere hundre kandidater. Prisen kan gi bedriften et fortrinn i kampen om investorenes oppmerksomhet og dermed øke sjansene på eksportmarkedet.

Simsurgerys nominerte produkt er en simulator for trening på kirurgiske operasjoner.

- Det å bli nominert til IST-prisen er et uttrykk for at produktutviklingen til Simsurgery er av interesse også i internasjonal sammenheng. Det kan flere bedrifter ta lærdom av. Bedrifter som Simsurgery gjør en pionérinnsats av stor verdi for oss alle, sier statssekretær Karin Yrvin i Nærings- og handelsdepartementet i anledning nominasjonen.

Eksportrettet

Simsurgery satser på spisskompetanse med et klart blikk på eksportmarkedet.

Yrvin ønsker å rette oppmerksomheten på hvordan deres strategiske forskningsarbeid har ført til et produkt som nå er nominert til Europas mest prestisjefulle pris innenfor IKT.

– Vi ønsker et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv i Norge. Det vil legge grunnlaget for høy verdiskaping i fremtiden, slik at vi kan sikre og videreutvikle velferdssamfunnet, sier Yrvin.

Mindre risiko

SimSurgery er nominert for sin SimSurgery Education Platform – en fleksibel og bærbar simulator for kirurgisk trening og øvelse.

Gjennomføring av reell trening for kirurger under opplæring utgjør et stort etisk, finansielt og praktisk problem. SimSurgery har med andre ord utviklet utstyr for realistisk simulering av kirurgiske inngrep. Utstyret gjør det lettere for kirurger å øve seg, og derved redusere risikoen for feil.

- Dette er rett og slett et livsviktig produkt. Jeg ønsker SimSurgery lykke til i finalen når dere reiser til Brussel den 30 november for å delta på utstillingen i Europakommisjonens lokaler sammen med de 20 andre nominerte, sier statssekretær Karin Yrvin.

Rikshospitalet

Simsurgery ble startet i 1999 som et samforetak mellom Rikshospitalet og The Mobile Media Company. The Mobile Media Company er en norsk produsent av innhold for mobile plattformer og av tredimensjonale filmer, med blant andre Telenor Venture blant eierne. Majoritetseier i SimSurgery er Mobile Media. Andre eiere er Telenor, Rikshospitalet, institusjonelle investorer og ansatte.

IST-prisen er en viktig del av EUs store IKT-satsing på Information Society Technologies (IST). Siden IST-prisen ble innført i 1995 har fem norske selskaper vunnet den vanlige prisen og to har vunnet Grand-Prize.

De norske vinnerne av Grand Prize er Mison i Trondheim i 2002 og Vingmed Ultrasound (nå GE Vingmed Ultrasound) i Horten i 1995, begge for ultralydteknologi til henholdsvis  hjernekirurgi og hjertediagnostisering.

De norske vinnere av den vanlige prisen er New Index i Trondheim (2005), Fast i Oslo og Radionor i Trondheim (begge 2004), Birdstep i Oslo (2001), Metaphor i Oslo (1998). Alle disse norske vinnerne eksisterer fortsatt, og flere har opplevd stor fremgang.